Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2010

Fra statsråd 25. september, 2. oktober og 9. oktober 2009 offentliggjøres nå budsjettforslaget for 2010.

Fra statsråd 25. september 2009 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2009-2010) – for budsjettåret 2010 (departementenes fagproposisjoner):      

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiftskap.:    600-691, 2541-2542, 2620-2690
Inntektskap.: 3600-3690, 5606, 5701-5705
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Utgiftskap.:    800-868, 2530
Inntektskap.: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859
(Pressemelding)

           

Fiskeri- og kystdepartementet

Utgiftskap.:    1000-1070, 2415 og 2540
Inntektskap.: 4000-4070 og 5575 og 5610
(Pressemelding)

           

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utgiftskap.:    1-2, 1500-1582, 2445 og 2470
Inntektskap.: 4510-4581, 5445-5446, 5470 og 5607
(Pressemelding)       

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Utgiftskap.:    700-783 og 2711-2790
Inntektskap.: 3700-3751, 5572 og 5631
(Pressemelding)

           

Justis- og politidepartementet

Utgiftskap.:    61, 400-480
Inntektskap.: 3061, 3400-3474 og 5630
(Pressemelding)

           

Justis- og politidepartementet (Svalbardbudsjettet)

For budsjettåret 2010
Svalbardbudsjettet
(Pressemelding)          

 

Kommunal- og regionaldepartementet

Utgiftskap.:  500-587, 2412
Inntektskap.: 3500-3587, 5312, 5316, 5615-5616
(Pressemelding)

 

Kultur- og kirkedepartementet

Utgiftskap.:    300-342
Inntektskap.: 3300-3342, 5568
(Pressemelding)

 

Landbruks- og matdepartementet

Utgiftskap.:    1100-1161
Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5661 og 5652
(Pressemelding)

 

Miljøverndepartementet

Utgiftskap.:    1400-1474 og 2465
Inntektskap.: 4400-4472 og 5578
(Pressemelding)

           

Nærings- og handelsdepartementet

Utgiftskap.:    900-953, 2421, 2426, 2428 og 2460
Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5460, 5613, 5614, 5625 og 5656
(Pressemelding)

           

Olje- og energidepartementet

Utgiftskap.:    1800-1870, 2440 og 2490
Inntektskap.: 4800-4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685
(Pressemelding)

           

Samferdselsdepartementet

Utgiftskap.:    1300-1380
Inntektskap.: 4300-4380, 5611, 5619 og 5624
(Pressemelding)

           

Utenriksdepartementet

Utgiftskap.     :           100-172
Inntektskap.: 3100
(Pressemelding)

 

 

Fra statsråd 2. oktober 2009 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2009-2010) – for budsjettåret 2010 (departementenes fagproposisjoner):      

Forsvarsdepartementet

Utgiftskap.:    1700-1795
Inntektskap.: 4700-4799
(Pressemelding)

 

Kunnskapsdepartementet

Utgiftskap.:    200-288 og 2410
Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617
(Pressemelding)

 

Fra statsråd 9. oktober 2009 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

Prop. 1 S (2009-2010) for budsjettåret 2010
Statsbudsjettet
(Pressemelding)

Prop. 1 S (2009-2010)
for budsjettåret 2010

Skatte-, avgifts- og tollvedtak
(Pressemelding)

Prop. 1 L (2009-2010)
Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. – lovendringer

(Pressemelding)

Meld. St. 1 (2009-2010)
Nasjonalbudsjettet 2010

(Pressemelding)

Prop. 1 S (2009-2010) – for budsjettåret 2010 (departementets fagproposisjon):
Finansdepartementet
Utgiftskap.:    20-51 og 1600-1650
Inntektskap.: 3024-3051, 4600-4638, 5341, 5580 og 5605 
(Pressemelding)

 

Statsministerens kontor

Meld. St. 4 (2009-2010)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008 – 2009

 

Følgene statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 9. oktober 2009:

Hans Majestet Kongens tale til det 154. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikets tilstand).

 

 

 

 

Til toppen