Forsiden

Hurtigarbeidende arbeidsgruppe for rimelig betaling for kunstnere

Den hurtigarbeidende arbeidsgruppa for rimelig betaling for kunstnere er et utvalg nedsatt av Kulturdepartementet i desember 2022. Den består av medlemmer fra flere aktuelle fagfelt, og skal levere sin rapport innen 1. april 2023.

Om Hurtigarbeidende arbeidsgruppe for rimelig betaling for kunstnere

Opprettet: 2022

Type: Utvalg

Kontakt

Sekretær for gruppa, Sjur Færøvig
sjur.farovig@kulturrad.no 

Medlemmer

Leder Stein Reegård
Ida Bringedal
Maria Utsi
Heidi Stavrum
Nina Wester
Ande Somby
Ruben Steinum

Sekretær for gruppa, Sjur Færøvig

Hovedpunkt i mandatet/Arbeidsområde

Den hurtigarbeidende arbeidsgruppa skal utarbeide forslag om veiledende prinsipper for fastsettelse av rimelig betaling for kunstnerisk arbeid som produksjon, oppdrag og formidling. Prinsippene skal gjelde for statlig finansierte institusjoner og tilskuddsordninger for produksjon og formidling av kunst og kultur.

Full mandattekst