Utvalg for punktskrift

Permanent utvalg

Offentlig utvalg for punktskrifts hovedoppgave er å arbeide med standarder for norsk punktskrift.

Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på fire år og blir oppnevnt av Kulturdepartementet. Tilskuddet til Offentlig utvalg for punktskrift blir forvaltet av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Ekstern nettside: http://www.punktskriftutvalget.no/