Utvalg: Offentlig utvalg for punktskrift

Permanent utvalg

Offentlig utvalg for punktskrifts hovedoppgave er å arbeide med standarder for norsk punktskrift. Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på fire år og blir oppnevnt av Kulturdepartementet. Tilskuddet til Offentlig utvalg for punktskrift blir forvaltet av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Mandat for Offentlig utvalg for punktskrift (.pdf)  

Ekstern nettside: http://www.punktskriftutvalget.no/

Medlemmer i utvalget fram til 31. april 2015 :

Leder: Otto Prytz
Nestleder: Oddvar Øyan
Lise Bakkan
Astrid Kristin Vik
Mats Køber

Nina Tveter, personlig varamedlem for Prytz
Randi Rusten, personlig varamedlem for Øyan
Lars Bjørndal, personlig varamedlem for Bakkan
Olav Vik, personlig varamedlem for Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem for Køber