Utvalg: Mediemangfoldsutvalget

Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september 2015 og leverte sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet 7. mars 2017.

Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Arbeidet ble ledet av Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord.

 

Gruppebilde av Mediemangfoldsutvalget
Mediemangfoldsutvalgets medlemmer. Fra venstre: Thor Gjermund Eriksen, Ivar Rusdal, Hilde Eika Nesje, Ellen Altenborg, Knut Olav Åmås, Gunnar Stavrum, Olav T. Sandnes, Randi Øgrey, Hallvard Moe og Hildegunn Soldal. Foto: Wenche Nybo/KUD

Fra innspillsmøtet i Oslo 25. januar 2016:

Utvalgsleder Knut Olav Åmås på talerstolen.
Utvalgsleder Knut Olav Åmås ønsker velkommen og introduserer innlederne. Foto: Wenche Nybo/KUD
Mona Solbakk, direktør for NRK Sápmi på talerstolen.
Mona Solbakk, direktør for NRK Sápmi. Foto: Wenche Nybo/KUD
Ivar Steen-Johnsen, kanalansvarlig i Nordic Screens på talerstolen.
Ivar Steen-Johnsen, kanalansvarlig i Nordic Screens Foto: Wenche Nybo/KUD
Linn Winsnes Rosenborg, blogger bak "Kommentarfeltet", på talerstolen.
Linn Winsnes Rosenborg, blogger bak "Kommentarfeltet". Foto: Wenche Nybo/KUD
Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag på talerstolen.
Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag. Foto: Wenche Nybo/KUD

Fra innspillsmøtet i Tromsø 3. februar 2016:

Koordinator for journalistutdanningen ved Samisk høgskole, Torkel Rasmussen på storskjerm via Skype.
Via Skype, koordinator for journalistutdanningen ved Samisk høgskole, Torkel Rasmussen. Foto: Lars Petter Øyen / Kulturdepartementet
Språkmedarbeider ved Kvensk institutt, Anna-Kaisa Raïsänen, på talerstolen.
Språkmedarbeider ved Kvensk institutt, Anna-Kaisa Raïsänen. Foto: Lars Petter Øyen / KUD
Leder Nordnorsk Redaktørforening, Steinulf Henriksen på talerstolen.
Leder Nordnorsk Redaktørforening, Steinulf Henriksen. Foto: Lars Petter Øyen / KUD
Sjefredaktør og adm. dir. i iTromsø, Stig Jakobsen på talerstolen.
Sjefredaktør og adm. dir. i iTromsø, Stig Jakobsen. Foto: Lars Petter Øyen / KUD

Fra innspillsmøtet i Trondheim 8. mars 2016:

Utvalgsmedlem Ellen Altenborg
Utvalgsleder Ellen Altenborg åpnet møtet og var ordstyrer i Knut Olav Åmås' fravær. Foto: Marita Bergtun
Ingvild Sættem Beltesbrekke, holder innlegg.
Ingvild Sættem Beltesbrekke, vaktsjef og nyhetsoppleser i NRK P3 Nyheter. Foto: Marita Bergtun
Rolf Dyrnes Svendsen holder innlegg.
Digital redaktør i Adresseavisen, Rolf Dyrnes Svendsen. Foto: Marita Bergtun

Fra innspillsmøtet i Bergen 9. mai 2016:

Astrid Espeland, ansvarlig redaktør i Suldalsposten.
Astrid Espeland, ansvarlig redaktør i Suldalsposten. Foto: Hilde Eika Nesje
Jan Stian Vold, nyhetsredaktør i Bergens Tidende.
Jan Stian Vold, nyhetsredaktør i Bergens Tidende. Foto: Hilde Eika Nesje
Jan Ove Årsæther, nyhets- og sportsredaktør i TV 2
Jan Ove Årsæther, nyhets- og sportsredaktør i TV 2. Foto: Hilde Eika Nesje