Mediemangfoldsutvalget

Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september 2015 og leverte sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet 7. mars 2017.

Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Arbeidet ble ledet av Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord.

Gruppebilde av Mediemangfoldsutvalget
Mediemangfoldsutvalgets medlemmer. Fra venstre: Thor Gjermund Eriksen, Ivar Rusdal, Hilde Eika Nesje, Ellen Altenborg, Knut Olav Åmås, Gunnar Stavrum, Olav T. Sandnes, Randi Øgrey, Hallvard Moe og Hildegunn Soldal. Foto: Wenche Nybo/KUD