Innspill til tiltak i kompetansereform

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen er i gang med utvikle tiltak i en kompetansereform. Vi ber derfor medlemmene i Kompetansepolitisk råd om skriftlige innspill til to forslag til tiltak som skal settes igang raskt.

Forslagene er basert på Nasjonal kompetansepolitisk strategi og innspill som medlemmene i Kompetansepolitisk råd har gitt tidligere. Vi ber dere særlig om å gi tilbakemelding på treparts bransjeprogram.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi er et av hovedinnsatsområdene læring i arbeidslivet og bedre bruk av kompetanse. Forslaget om treparts bransjeprogram følger særlig opp følgende punkter i strategien:

  • Synliggjøre og utvikle karrieremuligheter i yrkesfaglige utdanninger og yrker.
  • Arbeide mer systematisk for å koble kompetansebehov i virksomheter og ulike klynger og næringsmiljø til utdannings- og opplæringstilbydere for utvikling av relevante etter- og videreutdanningstilbud.

Vi ønsker innspill på følgende spørsmål:

  • Hvilke bransjer er mest aktuelle for et slikt program?
  • Hva er forutsetningene for at et treparts bransjeprogram skal bli vellykket?

Forslaget om fleksibel videreutdanning i digital kompetanse følger særlig opp følgende punker i strategien:

  • Styrke og videreutvikle den digitale kompetansen i hele arbeidsstyrken for å utnytte den teknologiske utviklingen og sikre nødvendig omstilling
  • Arbeide mer systematisk for å koble kompetansebehov i virksomheter og ulike klynger og næringsmiljø til utdannings- og opplæringstilbydere for utvikling av relevante etter- og videreutdanningstilbud.

Vi ønsker innspill på hvordan dette tiltaket kan utformes slik at det treffer arbeidslivets behov best mulig.