Rapporter om oppfølging fra rådsmedlemmer

Medlemmer av Kompetansepolitisk råd har i oppgave å rapporterer om oppfølging av den kompetansepolitiske strategien på vegne av sin virksomhet. Alle rapportene fra rådsmedlemmene legges ut her.

Akademikerne - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pdf

Departementene - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pdf

KS - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pdf

LO - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pdf

NHO - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pdf

Spekter - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pdf

Unio - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pdf

Virke - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pdf

VOFO - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pdf

YS - tiltak for oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi.pd