Referat fra møter i Kompetansepolitisk råd

Referat fra Kompetansepolitisk råd publiseres her.

Referat møte i Kompetansepolitisk råd 2. juni 2020.pdf

Referat møte i Kompetansepolitisk råd 28. februar 2020.pdf

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 8.2.2019.pdf

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 23.11.2018.pdf

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 25.9.2018.pdf

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 13.6.2018.pdf

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 20. 3 2018

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 28.11.2017.pdf

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 25.9.2017.pdf

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 19.6.2017.pdf