Referat fra møter i Kompetansepolitisk råd

Referat fra Kompetansepolitisk råd publiseres her.

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 19.06.2017.pdf

Referat fra møte i Kompetansepolitisk råd 25.09.2017.pdf