Styrer, råd og utvalg

Oversikt over nemnder, styrer, råd og utvalg under Nærings- og fiskeridepartementet

Midlertidige styrer, råd og utvalg

Permanente styrer, råd og utvalg