Tildelingsbrev og oppdragsbrev

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tidligere år: 20162015 | 2014 | 2013 

2017

Tildelingsbrev

Oppdragsbrev

Fylkeskommunene

Nasjonale virkemiddelaktører

2016

Tildelingsbrev

 

Oppdragsbrev

Fylkeskommunene

Nasjonale virkemiddelaktører

2015

Tildelingsbrev

Oppdragsbrev/tilsagnsbrev

Fylkeskommunene

Vedlegg

Nasjonale virkemiddelaktører

Vedlegg (felles for virkemiddelaktørene)

2014

Tildelingsbrev

Oppdragsbrev/tilsagnsbrev

2013

Tildelingsbrev