Rapportering 2019

Rådsmedlemmene har rapportert på arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi.

Kompetanse_Norges_oppsummering_av_innrapporteringen 2019.pdf

Rapportering fra rådsmedlemmene:

Akademikerne Rapportering NKPS januar 2019.pdf

KS Rapportering NKPS januar 2019.pdf

LO Rapportering NKPS januar 2019.pdf

NHO Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Spekter Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Unio Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Virke Rapportering NKPS januar 2019.pdf

VOFO Rapportering NKPS januar 2019.pdf

YS Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Regjeringen Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Rapportering fra fylkeskommuner:

Hedmark - Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Møre og Romsdal - Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Sogn og Fjordane - Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Telemark - Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Troms - Rapportering NKPS januar 2019.pdf

Vestfold - Rapportering NKPS januar 2019.pdf