Høringer

Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven

Formålet med lovforslaget er å begrense ulovlig markedsføring av pengespill i audiovisuelle medietjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet, av hensyn til sårbare spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2019

Søket ditt gav 65 treff.