Klagenemnda for stedsnavnsaker

Klagenemnda behandler saker der vedtak om skrivemåten er påklaget og klager ikke har fått medhold fra vedtaksorganet. Vedtakene som klagenemnda gjør, er endelige.

Ekstern nettside for Klagenemnda for stedsnavnsaker