Kringkastingsrådet

Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, og i økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK og fra kringkastingssjefen.

Kringkastingsrådet skal gi uttalelse om programsaker når det finner grunn til det, eller når kringkastingssjefen ber om det. NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

www.kringkastingsrådet.no