Kringkastingsrådet

Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, og i økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK og fra kringkastingssjefen.

Kringkastingsrådet skal gi uttalelse om programsaker når det finner grunn til det, eller når kringkastingssjefen ber om det. NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

www.kringkastingsrådet.no 

Oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Leder: Per Edgar Kokkvold, Drøbak
 • Nestleder: Kjersti Thorbjørnrud, Oslo
 • Medlem: Vebjørn Selbekk. Moss
 • Medlem: Beate Bø Nilsen, Sortland
 • Medlem: Torgeir U Nærland, Bergen
 • Medlem: Elin Ørjasæter, Oslo

Vara for de enkelte:

 • For leder: Rune Hetland, Vikebygd
 • For nestleder: Inger-Gunn Sande. Brønnøysund
 • Selbekk: Henning Warloe, Bergen
 • Bø Nilsen: Buhsra Ishaq, Oslo
 • Nærland: Erik Knutsen, Bergen
 • Ørjasæter: Randi Wenche Haugen, Trondheim


Oppnevnt av Stortinget:

 • Medlem: Sigvald Oppebøen Hansen, Nissedal
 • Medlem: Mette Gundersen, Kristiansand
 • Medlem: Afshan Rafiq, Oslo
 • Medlem: Marvin Wiseth, Trondheim
 • Medlem: Finn Egil Holm, Sande i Vestfold
 • Medlem: Ikke oppnevnt pr dato
 • Medlem: Torvild Sveen, Biri​
 • Katri Sarak Somby (Samisk programråd)

Vara for de enkelte:

 • Oppebøen Hansen: Espen Granberg Johnsen, Lillehammer
 • Gundersen: Inger Løite, Sundebru
 • Rafiq: Elizabeth Skogrand, Røyken
 • Wiseth: Jens Johan Hjorth, Tromsø
 • Holm: Ikke oppnevnt pr dato
 • Varamedlem: Thor Bjarne Bore, Stavanger
 • Sveen: Line Gaare Paulsen, Oslo