Forskrifter

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk. For å se alle forskrifter om covid-19/korona, velg  «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

  • Side 43 av 43
  • Side 43 av 43