Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementetet

Viser 1601-1650 av 2071 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv F-084-99

  Samordning av opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2000-2001. (14.12.99) Viser til F-002-98 og F-083-99

  14.12.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-084-99 Saksnr. 99/9842 14.12.1999 Viser til F-002-98 og F-083-99 Universiteter og høgskoler Samordna opptak Samordning av opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2000-2001 I henhold til lov av 12. mai 1995 nr. 22 Om

 • G-93/99

  Endringer i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon av 25. januar 1963 nr. 9722 - Endring i forskrift fastsatt ved Kgl. res. av 25. januar 1963 med senere endringer del II nr. 17 om våpengebyrer

  10.12.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-91/99

  Forskrifter til passloven - Forslag om nytt passgebyr

  09.12.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  G-91/99 Jnr. 99/00832 PJ-F UN/mwb 09.12.1999 Politimestrene Sjefene for politiets særorganer Lensmennene Forskrifter til passloven - Forslag om nytt passgebyr I Innledning Justisdepartementet viser til rundskriv G-52/97 om ny lov om pass.

 • G-87/99

  Endringer i strafferegistreringsforskriften - Militærnektersaker

  02.12.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-87/99 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-87/99 99/00537 B-S AHO/tfo 02.12.1999 Forsvarsdepartementet Politimesterene Lensmennene Vernepliktsverket Regionale vernepliktsavdelinger Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy

 • Rundskriv F-080-99

  Menighetspresters kontor og skyssgodtgjøring. (30.11.99)

  30.11.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-080-99 Saksnr. 99/3342 30.11.1999 Bispedømmerådene Biskopene Kirkelig Fellesråd Presteskapet Menighetspresters kontor og skyssgodtgjøring Etter departementets brev av 19. juli 1996 er bispedømmerådet gitt fullmakt til å bestemme hvor en

 • G-81/99

  Navneloven - nye retningslinjer

  17.11.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Fylkesmennene Sentralkontoret for folkeregistrering Rundskriv G-81/99 Saksnr 99/06250 A-AG PF Dato 17.11.1999 Navneloven - nye retningslinjer Justisdepartementet kommer i dette rundskrivet med nye retningslinjer for behandlingen av saker etter

 • Rundskriv H-31/99

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 1999

  15.11.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv nr. H-31/99 Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 1999 Forord Del I Hovedtrekk i kommuneøkonomien 1999 og 2000 1 Sammendrag 2 KOMMUNEØKONOMIEN 1999 2.1 Sammendrag 2.2

 • Rundskriv F-77-99

  Veiledning vedrørende saker om spredning av aske (10.11.99)

  10.11.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-77-00 Saksnr. 98/3370 KiA MTB/ 10.11.99 Fylkesmennene Veiledning vedrørende saker om spredning av aske Dette rundskrivet gir uttrykk for hvordan departementet mener bestemmelsen i gravferdsloven § 20 annet ledd om spredning av aske bør

 • I-43/99

  Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom kommuner

  08.11.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets kommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn Statens helsetilsyn Kommunenes Sentralforbund Rundskriv I-43/99 Vår ref 99/05943 Dato 08.11.1999 Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom

 • G-77/99

  Retningslinjer for utlendingskontroll etter innreise

  08.10.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-77/1999 Politidepartement. Saksnr. 97/06111 FP1 TJU/ Dato: 8. oktober 1999 Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Utrykningspolitiet Retningslinjer for utlendingskontroll etter innreise Innledning Det skal fortsatt

 • Rundskriv H-29/99

  Hovedprinsippene i norsk samepolitikk

  04.10.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-072-99

  Budsjett- og regnskapsforskriften for kirkelige fellesråd og menighetsråd - endring av § 6

  29.09.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-072-99 Saksnr. 99/1986 KiF OBL 24.10.1999 Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Budsjett- og regnskapsforskriften for kirkelige fellesråd og menighetsråd – endring av § 6 I gjeldende budsjett- og regnskapsforskrift av 18. november 1996 for

 • G-76/99

  Iverksettelse av et egenerklæringssystem i militærnektersaker fra 1. Januar 2000

  27.09.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-76 /1999 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-76 /1999 Jnr. 99/00537 B-S AHO/tfo 27.09.1999 Forsvarsdepartementet Vernepliktsverket Samtlige politidistrikt Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy

 • G-75/99

  Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker i medhold av statsborgerrettsloven §§ 1a og 2a

  23.09.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G- 75/99 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets overvŒkningstjeneste Utenriksdepartementet Den norske advokatforening Barne-

 • Rundskriv H-27/99

  Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

  23.09.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-067-99

  Varsling ved fare for ikkje å få bestått eller ikkje å få karakter. (20.09.99)

  18.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-067-99 Saksnr. 99/7121 20.09.1999 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene De private videregående skolene De statlige videregående skolene Lærerorganisasjonene Elevorganisasjonen Varsling ved fare for ikkje å få bestått eller ikkje å

 • R-10/99 99/4486 C Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999 tilleggsbevilgninger i høstsesjonen - ny saldering

  16.09.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer Statsministerens kontor Rundskriv R-10/99 Vår ref Dato 99/4486 C TT/HDH 16.09.1999 STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 1999 TILLEGGSBEVILGNINGER I HØSTSESJONEN – NY SALDERING Regjeringen har vedtatt retningslinjer for

 • Rundskriv F-066-99

  Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder. (10.09.99)

  10.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-66-99 Saksnr. 99/3083 10.09.99 Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Opplæringsrådene Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder Det vises

 • Rundskriv F-065-99

  Godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler (08.09.99)

  08.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-065-99 Saksnr. 98/6474 08.09.1999 Viser til rundskriv F-140-90 Universiteter og høgskoler Det vises til F-140-90 vedrørende ovennevnte. Det var brudd i forhandlinger om endring av særtariffavtalen om godtgjøring til sensorer ved

 • Fst 4/99

  Direktørens skjønnsutøvelse ved beslutning om løslatelse på prøve ved 2/3 straffetid etter fengselsloven § 35

  06.09.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 97/11492 KBL/uq 06.09.1999 Rundskriv Fst 4/99 Direktørene KIA/KRUS/KITT Kontorsjefene (KIF) Direktørens skjønnsutøvelse ved beslutning om løslatelse på prøve ved 2/3 straffetid etter fengselsloven § 35 I St.meld. nr. 27, Om Kriminalomsorgen pkt

 • R-8/99 99/4241 C Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev

  06.09.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departement Rundskriv R-8/99 Vår ref Dato 99/4241 C AH sept.1999 Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev Alle rettelser og endringer i rammefordelingsforslaget for 2000 skal bekreftes i eget brev fra

 • Rundskriv F-064-99

  Endring av vedlegg 2 i læreplan for kurs II Økologisk landbruk (Kurskode K012). (06.09.99)

  06.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-064-99 Saksnr. 99/463 06.09.1999 Stikkord: eksamen. Sjå vedlagde liste Endring av vedlegg 2 i læreplan for kurs II Økologisk landbruk (Kurskode K012) Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har endra eksamensform på nokre av

 • M-15/1999 - Budsjett for bruk av rentemidler i 2000

  R-752 (24.08.1999)

  24.08.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-15/1999 R-752 Saksnr. 1999/02458 24. august 1999 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett for bruk av rentemidler i 2000 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruken av rentemidlene i 2000 blir iverksatt i

 • Rundskriv F-061-99

  Godtgjøring ved vikartjenester i Den norske kirke. (20.08.99) Viser til rundskriv F-49-93

  19.08.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-061-99 Saksnr. 98/2084 20.08.1999 Viser til rundskriv F-49-93 Til presteskapet Godtgjøring ved vikartjenester i Den norske kirke Etter forhandlingsmøte 25. juni 1999 ble det i henhold til Hovedtariffavtalens pkt 2.3.4 inngått avtale

 • Rundskriv F-057-99

  Programmer og tiltak til støtte i miljøopplæringen. (03.08.99)

  03.08.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-057-99 Saksnr. 99/2383 03.08.1999 Kommuner Fylkeskommuner Grunnskoler Videregående skoler Universitet og høyskoler Statens utdanningskontorer Lærerorganisasjonene Elevorganisasjonene Programmer og tiltak til støtte i miljøopplæringen Det

 • M-13/1999 - Rundskriv om ektefellebegrepet i reindriftsloven og reindriftsavtalen

  R-727 (02.08.1999)

  02.08.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1999 R-727 Saksnr. 1999/02066 2. august 1999 Rundskriv om ektefellebegrepet i reindriftsloven og Reindriftsavtalen Spørsmålet om ektefellebegrepet i reindriftsloven og reindriftsavtalen med. forskrifter omfatter samboere har

 • G-61/99

  Om journalføring og registrering i kompis kif

  14.07.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 98/12110 D 006.1. HGS/BM 14.07.1999 Rundskriv G- - 61/99 6 Om journalføring og registrering i kompis kif § 1 Instruksen gjelder kriminalomsorg i frihet sin journalføring i Kompis-kif og manuelle journaler i forbindelse med gjennomføringen av

 • Rundskriv F-051-99

  Endringer i tjenesteordning for menighetsprester 14.07.99 (Ki)

  13.07.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-051-99 Saksnr. 99/1741 14.07.1999 Presteskapet Menighetsrådene Kirkelig fellesråd Biskopene Bispedømmerådene Endringer i tjenesteordning for menighetsprester Med hjemmel i kronprinsregentens resolusjon av 19. oktober 1990 gjøres følgende

 • Fst 3/99

  Delegasjon av avgjørelsesmyndighet

  09.07.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr.97/05994 EB/uq 06.07.1999 Rundskriv Fst 3/99 Direktøren (KIA/KRUS/KITT) Kontorsjefen (KIF) Delegasjon av avgjørelsesmyndighet Man viser til høringsbrev av 25.3.98 vedrørende delegasjon av avgjørelsesmyndighet til direktørene i saker som gjelder

 • Rundskriv R-7/1999 Statens konsernkontoordning - informasjon om rammeavtalen med kontoførere

  08.07.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-7/99 Vår ref Dato 98/8771 C ERH/HDH 08.07.1999 STATENS KONSERNKONTOORDNING – INFORMASJON OM RAMMEAVTALER MED KONTOFØRERE 1 INNLEDNING Etter § 17.1 i Økonomireglementet for staten skal

 • Rundskriv F-050-99

  Praktisering av arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skoleverket - ”Østfold saken” (08.07.99) Dette rundskriv viser til rundskriv F-042-98

  08.07.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-050-99 Saksnr. 98/478 08.07.1999 Dette rundskriv viser til rundskriv F-042-98 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Statlige videregående skoler Lærerorganisasjonene Kommunenes Sentralforbund Praktisering av arbeidstidsavtalen for

 • Rundskriv H-23/99

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi juni 1999

  02.07.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-046-99

  Spørsmålet om kompensasjon for merverdiavgift. (01.07.99)

  01.07.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-046-99 Saksnr. 98/2045 01.07.1999 Kirkelige fellesråd Kommunene Spørsmålet om kompensasjon for merverdiavgift Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har forelagt Finans- og tolldepartementet spørsmålet om kirkelig fellesråd

 • Rundskriv F-045-99

  Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 1999/2000 (30.06.99) Rundskrivet erstatter F-048-98

  30.06.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-045-99 Saksnr. 99/111 30.06.1999 Rundskrivet erstatter F-048-98 Statens utdanningskontor Fylkeskommunar Fylkesrevisjonar Kommunar Kommunerevisjonar Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 1999/2000 Kyrkje-,

 • Rundskriv H-24/99

  Informasjonsrundskriv om kommuneøkonomiproposisjonen 2000 m.v.

  29.06.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene H-24/99 Deres ref Vår ref Dato 99/3056 29.06.1999 Informasjonsrundskriv om kommuneøkonomiproposisjonen 2000 m.v. Dette rundskrivet redegjør bl.a. for konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner av Stortingets

 • Vedlegg: Virkemidler i oppfølgingsarbeidet

  28.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv G-54/99 Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen: Virkemidler i oppfølgingsarbeidet linkint11. Graderte sykepenger linkint22. Reisetilskott linkint33. Aktiv sykmelding linkint44. Attføringstiltak i

 • Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen

  28.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rutiner for oppfølging av sykmeldte Bakgrunn Det fremgår av St meld nr 35 (1994 - 95), Velferdsmeldingen, at Regjeringen vil arbeide for å få sykefraværet ytterligere ned. Det legges opp til at det fraværsforebyggende arbeidet målrettes mer mot

 • G-54/99

  Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen

  28.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G- 54/99 jnr. 95 / 01645 D 201 JIH / ros Dato: 28.06.1999 Til: Direktøren (KIA, KRUS, KITT) Kontorsjefen (KIF) Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen Sykefraværet i kriminalomsorgen har vært stigende over flere år. Det er

 • I-30/99

  Samordning av plankrav til kommunene

  23.06.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-30/99 23.06.99 Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets fylkesleger Handlingsplaner og kommunal planlegging Planlegging i helse- og sosialtjenesten. Samordning med øvrig kommunal planlegging 1 Bakgrunn. Hensikt med rundskrivet Sosial-

 • G-50/99

  Valg av forliksråds-medlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere høsten 1999 - våren 2000

  15.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • R-6/99 99/3061 C Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000

  09.06.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • M-12/1999 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - retningslinjer for kapasitetsberegning ved løsdrift i svineproduksjon

  R-726 (07.06.1999)

  07.06.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1999 R-726 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1999/01494 7. juni 1999 M‑24/96, M‑41/96, Til Alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen. Alle kommuner, landbrukskontoret. Konsesjon etter lov om regulering av

 • G-46/99

  Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold

  01.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger skjer etter offentlig kunngjøring, og stillingene besettes

 • G-45/99

  Menneskerettsloven - lov 21 mai 1999 nr 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett

  31.05.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-44/99

  Tillegg til rundskriv G-28/99 "Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker" - korrigert punkt II 4 "Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far"

  26.05.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Tillegg til rundskriv G-28/99 Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker - korrigert punkt II 4 Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far

 • M-11/1999 - Ny forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell, og endret forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier

  R-725 (06.05.1999)

  06.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1999 R-725 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/03761 6. mai 1999 Forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell(utgått) Forskrift om

 • M-10/1999 - Feilleveranserapport for slakt levert i 1998

  R-724 (Mai 1999)

  03.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/99 R-724 Saksnr. 99/01471 .05.1999 Til alle fylkesmenn Vedlegg: 1. Grunnlaget for Feilleveranserapporten 2. Forslag til brev fra fylkesmannen til produsent Feilleveranserapport for slakt levert i 1998 Dette rundskriv erstatter

 • GRUNNLAGET FOR FEILLEVERANSERAPPORTEN

  M-10/1999 Vedlegg 1

  01.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Hovednummer er brukt som identifikasjonsnøkkel i rapporten. Hovednummeret bestar av kommune-, gårds-, bruks- og festenummer. Til hvert bruk er det knyttet en produsent som er den person som har levert flest antall dyr til slakt fra vedkommende

 • Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene

  M-10/1999

  01.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene Navn Adresse Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato: S- .1999 FORESPØRSEL OM LEVERANSE AV SLAKT I følge oppgave fra Leveranseregisteret for slakt er det i 1998 levert følgende antall dyr

 • Rundskriv H-05/99

  Statsbudsjettet kap 552 post 56 Omstilling og nyskaping

  30.04.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsbudsjettet kap 552 post 56 Omstilling og nyskaping Dette rundskrivet gir dei ytre rammene for bruken av midlar til omstilling over kap 552 post 56. Rundskrivet gjeld frå oktober 1999 og avløyser tidlegare Rundskriv H-5/99. Lenkje til

Til toppen