Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1601-1650 av 2037 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • G-93/99

  Endringer i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon av 25. januar 1963 nr. 9722 - Endring i forskrift fastsatt ved Kgl. res. av 25. januar 1963 med senere endringer del II nr. 17 om våpengebyrer

  10.12.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-91/99

  Forskrifter til passloven - Forslag om nytt passgebyr

  09.12.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-87/99

  Endringer i strafferegistreringsforskriften - Militærnektersaker

  02.12.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-87/99 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-87/99 99/00537 B-S AHO/tfo 02.12.1999 Forsvarsdepartementet Politimesterene Lensmennene Vernepliktsverket Regionale vernepliktsavdelinger Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy

 • G-81/99

  Navneloven - nye retningslinjer

  17.11.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • I-43/99

  Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom kommuner

  08.11.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets kommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn Statens helsetilsyn Kommunenes Sentralforbund Rundskriv I-43/99 Vår ref 99/05943 Dato 08.11.1999 Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom

 • G-77/99

  Retningslinjer for utlendingskontroll etter innreise

  08.10.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-77/1999 Politidepartement. Saksnr. 97/06111 FP1 TJU/ Dato: 8. oktober 1999 Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Utrykningspolitiet Retningslinjer for utlendingskontroll etter innreise Innledning Det skal fortsatt

 • Rundskriv H-29/99

  Hovedprinsippene i norsk samepolitikk

  04.10.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • G-76/99

  Iverksettelse av et egenerklæringssystem i militærnektersaker fra 1. Januar 2000

  27.09.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-75/99

  Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker i medhold av statsborgerrettsloven §§ 1a og 2a

  23.09.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv H-27/99

  Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

  23.09.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-067-99

  Varsling ved fare for ikkje å få bestått eller ikkje å få karakter. (20.09.99)

  18.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-067-99 Saksnr. 99/7121 20.09.1999 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene De private videregående skolene De statlige videregående skolene Lærerorganisasjonene Elevorganisasjonen Varsling ved fare for ikkje å få bestått eller ikkje å

 • R-10/99 99/4486 C Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999 tilleggsbevilgninger i høstsesjonen - ny saldering

  16.09.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer Statsministerens kontor Rundskriv R-10/99 Vår ref Dato 99/4486 C TT/HDH 16.09.1999 STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 1999 TILLEGGSBEVILGNINGER I HØSTSESJONEN – NY SALDERING Regjeringen har vedtatt retningslinjer for

 • Rundskriv F-066-99

  Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder. (10.09.99)

  10.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-66-99 Saksnr. 99/3083 10.09.99 Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Opplæringsrådene Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder Det vises

 • Rundskriv F-065-99

  Godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler (08.09.99)

  08.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-065-99 Saksnr. 98/6474 08.09.1999 Viser til rundskriv F-140-90 Universiteter og høgskoler Det vises til F-140-90 vedrørende ovennevnte. Det var brudd i forhandlinger om endring av særtariffavtalen om godtgjøring til sensorer ved

 • Fst 4/99

  Direktørens skjønnsutøvelse ved beslutning om løslatelse på prøve ved 2/3 straffetid etter fengselsloven § 35

  06.09.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • R-8/99 99/4241 C Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev

  06.09.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departement Rundskriv R-8/99 Vår ref Dato 99/4241 C AH sept.1999 Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev Alle rettelser og endringer i rammefordelingsforslaget for 2000 skal bekreftes i eget brev fra

 • Rundskriv F-064-99

  Endring av vedlegg 2 i læreplan for kurs II Økologisk landbruk (Kurskode K012). (06.09.99)

  06.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-064-99 Saksnr. 99/463 06.09.1999 Stikkord: eksamen. Sjå vedlagde liste Endring av vedlegg 2 i læreplan for kurs II Økologisk landbruk (Kurskode K012) Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har endra eksamensform på nokre av

 • M-15/1999 - Budsjett for bruk av rentemidler i 2000

  R-752 (24.08.1999)

  24.08.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-15/1999 R-752 Saksnr. 1999/02458 24. august 1999 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett for bruk av rentemidler i 2000 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruken av rentemidlene i 2000 blir iverksatt i

 • Rundskriv F-057-99

  Programmer og tiltak til støtte i miljøopplæringen. (03.08.99)

  03.08.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-057-99 Saksnr. 99/2383 03.08.1999 Kommuner Fylkeskommuner Grunnskoler Videregående skoler Universitet og høyskoler Statens utdanningskontorer Lærerorganisasjonene Elevorganisasjonene Programmer og tiltak til støtte i miljøopplæringen Det

 • M-13/1999 - Rundskriv om ektefellebegrepet i reindriftsloven og reindriftsavtalen

  R-727 (02.08.1999)

  02.08.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1999 R-727 Saksnr. 1999/02066 2. august 1999 Rundskriv om ektefellebegrepet i reindriftsloven og Reindriftsavtalen Spørsmålet om ektefellebegrepet i reindriftsloven og reindriftsavtalen med. forskrifter omfatter samboere har

 • G-61/99

  Om journalføring og registrering i kompis kif

  14.07.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 98/12110 D 006.1. HGS/BM 14.07.1999 Rundskriv G- - 61/99 6 Om journalføring og registrering i kompis kif § 1 Instruksen gjelder kriminalomsorg i frihet sin journalføring i Kompis-kif og manuelle journaler i forbindelse med gjennomføringen av

 • Fst 3/99

  Delegasjon av avgjørelsesmyndighet

  09.07.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv R-7/1999 Statens konsernkontoordning - informasjon om rammeavtalen med kontoførere

  08.07.1999 Rundskriv Finansdepartementet

 • Rundskriv F-050-99

  Praktisering av arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skoleverket - ”Østfold saken” (08.07.99) Dette rundskriv viser til rundskriv F-042-98

  08.07.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Rundskriv H-23/99

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi juni 1999

  02.07.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-045-99

  Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 1999/2000 (30.06.99) Rundskrivet erstatter F-048-98

  30.06.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Rundskriv H-24/99

  Informasjonsrundskriv om kommuneøkonomiproposisjonen 2000 m.v.

  29.06.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Vedlegg: Virkemidler i oppfølgingsarbeidet

  28.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv G-54/99 Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen: Virkemidler i oppfølgingsarbeidet linkint11. Graderte sykepenger linkint22. Reisetilskott linkint33. Aktiv sykmelding linkint44. Attføringstiltak i

 • Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen

  28.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-54/99

  Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen

  28.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G- 54/99 jnr. 95 / 01645 D 201 JIH / ros Dato: 28.06.1999 Til: Direktøren (KIA, KRUS, KITT) Kontorsjefen (KIF) Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen Sykefraværet i kriminalomsorgen har vært stigende over flere år. Det er

 • I-30/99

  Samordning av plankrav til kommunene

  23.06.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-30/99 23.06.99 Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets fylkesleger Handlingsplaner og kommunal planlegging Planlegging i helse- og sosialtjenesten. Samordning med øvrig kommunal planlegging 1 Bakgrunn. Hensikt med rundskrivet Sosial-

 • G-50/99

  Valg av forliksråds-medlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere høsten 1999 - våren 2000

  15.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • R-6/99 99/3061 C Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000

  09.06.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • M-12/1999 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - retningslinjer for kapasitetsberegning ved løsdrift i svineproduksjon

  R-726 (07.06.1999)

  07.06.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1999 R-726 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1999/01494 7. juni 1999 M‑24/96, M‑41/96, Til Alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen. Alle kommuner, landbrukskontoret. Konsesjon etter lov om regulering av

 • G-46/99

  Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold

  01.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-45/99

  Menneskerettsloven - lov 21 mai 1999 nr 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett

  31.05.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-44/99

  Tillegg til rundskriv G-28/99 "Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker" - korrigert punkt II 4 "Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far"

  26.05.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Tillegg til rundskriv G-28/99 Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker - korrigert punkt II 4 Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far

 • M-11/1999 - Ny forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell, og endret forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier

  R-725 (06.05.1999)

  06.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1999 R-725 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/03761 6. mai 1999 Forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell(utgått) Forskrift om

 • M-10/1999 - Feilleveranserapport for slakt levert i 1998

  R-724 (Mai 1999)

  03.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/99 R-724 Saksnr. 99/01471 .05.1999 Til alle fylkesmenn Vedlegg: 1. Grunnlaget for Feilleveranserapporten 2. Forslag til brev fra fylkesmannen til produsent Feilleveranserapport for slakt levert i 1998 Dette rundskriv erstatter

 • GRUNNLAGET FOR FEILLEVERANSERAPPORTEN

  M-10/1999 Vedlegg 1

  01.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Hovednummer er brukt som identifikasjonsnøkkel i rapporten. Hovednummeret bestar av kommune-, gårds-, bruks- og festenummer. Til hvert bruk er det knyttet en produsent som er den person som har levert flest antall dyr til slakt fra vedkommende

 • Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene

  M-10/1999

  01.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene Navn Adresse Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato: S- .1999 FORESPØRSEL OM LEVERANSE AV SLAKT I følge oppgave fra Leveranseregisteret for slakt er det i 1998 levert følgende antall dyr

 • Fst-2/99

  Regler om uavhentede godtgjøringspenger og private eiendeler/penger samt endring i fengselsreglementet § 35.2 c.

  26.04.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 97/06641 D 633.62 HGS/BM 26.04.99 Rundskriv fst 2/99 Fengselsdirektøren Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet Regler om uavhentede godtgjøringspenger og private eiendeler/penger samt endring i fengselsreglementet § 35.2 c. 1.Innledning Ved

 • Om styrking av oppvekstmiljøet for barn og ungdom

  Q-9/99

  26.03.1999 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Rundskriv G-31/99

  Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet- bilinstruksen

  24.03.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-31/99 Jnr.:98/09103 PEB Efo/nc Dato: 24.03.1999 Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet- bilinstruksen Vedlagt følger Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet (Bilinstuksen) (pdf).

 • R-4/99 99/1573 C Hovedbudsjettskriv for 2000 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2000

  18.03.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Hovedbudsjettskriv for 2000 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjett- forslaget for budsjetterminen 2000 Hele dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv F-030-99

  Grunnlag for vurdering av fartstid. (22.03.99) Dette rundskriv erstatter rundskriv F-50-94

  17.03.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-030-99 Saksnr. 98/10195 22.03.99 Dette rundskriv erstatter rundskriv F-50-94 Fylkeskommunane Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Statens utdanningskontor Departementa Elevorganisasjonane Lærarorganisasjonane Næringslivets

 • G-26/99

  Belønningsordning for politi- og lensmannsetaten

  12.03.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-26/99 Jnr.: 99/04898 PPO/P1 ERØ/sbs Dato: 05.05.1999 Politimestrene. Sjefene for særorganene Belønningsordning for politi- og lensmannsetaten Vi viser til rundskriv G-119/92 av 7.9.1992, vedrørende retningslinjer og statutter for en

 • M-7/1999 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1999

  R-700 (11.03.1999)

  11.03.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1999 R-700 Saksnr. 1999/00837 11. mars 1999 (Tidligere rundskriv om ordningen er M-44/96, M-14/97 og M-9/98.) Til fylkesmennene og kommunene Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1999 Vi viser til Forskrift for

 • G-28/99

  Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker

  11.03.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Undersøkelsesplikt og kostnadsdekning ved nydyrkingstiltak

  Tiltak som omfattes av både nydyrkingsforskriften og kulturminneloven §§ 9 og 10 om undersøkelsesplikt og kostnadsdekning

  02.03.1999 Rundskriv Klima- og miljødepartementet