Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006


 

Advokatfirmaet Eikeland & Co AS

Høringsuttalelse

Advokatfirmaet Thommesen Krefting Greve Lund AS

Høringsuttalelse

Alta kommune

Høringsuttalelse

Andenæs Eiendom

Høringsuttalelse

Arendal kommune

Høringsuttalelse

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Høringsuttalelse

Autodata AS

Høringsuttalelse

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Høringsuttalelse

Avinor AS

Høringsuttalelse

Barne- og likestillingsdepartementet

Høringsuttalelse

Bertel O. Steen Eiendom

Høringsuttalelse

Bryn Eiendom AS

Høringsuttalelse

Bærum kommune

Høringsuttalelse

Bærum kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Carpark; Centrepark; Europark

Høringsuttalelse
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Datatilsynet

Høringsuttalelse

Direktoratet for Naturforvaltning

Høringsuttalelse

Drammen kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Drammen kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Elbil Norge AS

Høringsuttalelse

Elverum kommune

Høringsuttalelse

Fagforbundet

Høringsuttalelse
Vedlegg

Fagforbundet

Høringsuttalelse

Finansdepartementet

Høringsuttalelse

Finansieringsselskapenes Forening

Høringsuttalelse

Forbrukerombudet

Høringsuttalelse

Forbrukerrådet

Høringsuttalelse

Foreningen Næringseiendom

Høringsuttalelse

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsuttalelse

Foreningen Byfolk Oslo Sentrum

Høringsuttalelse

Fram Management AS

Høringsuttalelse

Fredrikstad kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringsuttalelse

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Høringsuttalelse

Haugesund kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Hamar kommune

Høringsuttalelse

Helse Sør RHF

Høringsuttalelse

Helse Øst RHF

Høringsuttalelse

Ica Eiendom AS

Høringsuttalelse

Indre By Eiendom AS

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Høringsuttalelse

Jæger

Høringsuttalelse

Kongsberg kommune

Høringsuttalelse

Kongsvinger kommune

Høringsuttalelse

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Høringsuttalelse

Kommunenes sentralforbund (KS)

Høringsuttalelse

Kristiansand kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Høringsuttalelse

Landsorganisasjonen i Norge

Høringsuttalelse
Vedlegg

Liegruppen AS

Høringsuttalelse

Lørenskog kommune

Høringsuttalelse

Mandal kommune

Høringsuttalelse

Miljøverndepartementet

Høringsuttalelse

Miljøvernforbundet Høringsuttalelse

Moss kommune

Høringsuttalelse

Nordic Council of Shoppingcenters

Høringsuttalelse
Vedlegg

Nordland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Norges Automobil-Forbund (NAF)

Høringsuttalelse

Norges handikapforbund

Høringsuttalelse

Norges Naturvernforbund

Høringsuttalelse

Norges Skogeierforbund

Høringsuttalelse

Norges Taxiforbund

Høringsuttalelse

Norpark

Høringsuttalelse

Norsk Motorcykkel Union

Høringsuttalelse

Norsk revmatikerforbund, Oslo fylkeslag

Høringsuttalelse

Norstart – Norsk elbilforening

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Høringsuttalelse

Obos hovedkontor

Høringsuttalelse

Olav Thon Gruppen

Høringsuttalelse

Oslo kommune

Høringsuttalelse

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten

Høringsuttalelse

Oslo kommune, Miljø- og samferdselsetaten Høringsuttalelse
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Porsgrunn kommune – Bydrift

Høringsuttalelse
Vedlegg

Politidirektoratet

Høringsuttalelse

Rogaland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Rom Eiendom AS

Høringsuttalelse

Sameiet Træleborgveien 13

Høringsuttalelse

Sandefjord kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Sandnes kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg
Vedlegg

Sarpsborg kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Skien kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Sosial- og helsedirektoratet

Høringsuttalelse

Statens råd for funksjonshemmede

Høringsuttalelse

Stavanger kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Sysselmannen på Svalbard

Høringsuttalelse

Time kommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Vegdirektoratet

Høringsuttalelse

Økernsenteret AS

Høringsuttalelse

Øyvind Bakke

Høringsuttalelse