Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen la 20. mars 2015 fram en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. Følg saken her:

Følg saken