Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

Regjeringen la 20. mars 2015 fram en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. Følg saken her:

Følg saken