Proposisjonar til Stortinget

Proposisjon blir brukt når regjeringa foreslår at Stortinget skal gjere vedtak.

Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege. Frå sesjonen 1995/96 finst det nokre dokument. Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 5201-5208 av 5208 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ot.prp. nr. 39 (1993-94) -

  25.03.1994 Proposisjon Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ot.prp. nr. 39 (1993-94) Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven Tilråding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 25. mars 1994, godkjent i statsråd samme dag. Ot.prp. nr. 39 (1993-94) PDF-format Om lov om endringer i Plan- og

 • Ot.prp. nr. 35 (1993-94) -

  18.03.1994 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • Ot.prp. nr. 13 (1993-94) -

  19.11.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("~/link/72dcb3a09ab64c99a7d0955b243b6d0b.aspx")

 • St.prp. nr. 1 (1993-94): Skatte-, avgifts- og tollvedtak -

  08.10.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til St.prp. nr. 1 (1993-94) Skatte-, avgifts- og tollvedtak i PDF format.

 • St.prp. nr. 101 (1991-92) -

  15.05.1992 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. mai 1992, godkjent i statsråd samme dagen. (Dokumentene er i pdf-format) Kapittel 1 Bakgrunn og sammendrag Kapittel 2 Gjennomgang av artiklene i avtalen om Overvåkingsorganet og

 • St.prp. nr. 100 (1991-92) -

  15.05.1992 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. mai 1992, godkjent i statsråd samme dagen. (Dokumentet er i pdf-format) Kapittel 1 Sammendrag Kapittel 2 Hovedtrekk i europeisk integrasjon Kapittel 3 Gjennomgåelse av

 • Ot.prp. nr. 42 -

  28.02.1992 Proposisjon Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Tilråding fra Kommunaldepartementet av 28. februar 1992, godkjent i statsråd samme dag. Dokumentet i pdf-format (8,5 Mb)

 • Ot.prp. nr. 57 (1985–1986) - Om lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77

  18.04.1986 Proposisjon Kommunal- og distriktsdepartementet