Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først

I april 2017 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle se på prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Utvalget leverte NOU 2018: 16 Det viktigste først, 13. desember 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2019

Viser 1-100 av 126 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2