Erna Solbergs regjering 2013 -

16. oktober 2013 -

Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP)

Antall regjeringsmedlemmer:

16.10.2013 18

Antall statssekretærer og politiske rådgivere:

16.10.2013 53
11.11.2013 60
10.09.2015 63

Antall menn/kvinner i regjeringen:

16.10.2013 9 menn - 9 kvinner
16.12.2015 10 menn - 9 kvinner

 

Statsminister
Erna Solberg, tidligere statsråd. Statsminister. (H)


Statsråder
Siv Jensen, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Finansdepartementet (unntatt klimakvotesaker). Ansvar for Finansdepartementet 1. januar 2014. (FrP)

Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Kommunal- og regionaldepartementet - også ansvar for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avdelinger for bygg, sikkerhet og tjenester, statsforvaltning, IKT og fornying (med unntak av bredbåndssaker), administrasjon og kommunikasjon, og planavdelingen i Miljøverndepartementet.  Ansvar for Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. januar 2014. (H)

Vidar Helgesen, generalsekretær. Statsråd ved Statsministerens kontor med ansvar for samordning av EØS- og EU-saker i Utenriksdepartementet - også stabssjef ved Statsministerens kontor. Permisjon 28. desember 2013-22. januar 2014. Ansvar for Klima- og miljødepartementet 16. desember 2015. (H) 

Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet - også ansvar for kyst- og miljøavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet og bredbåndssaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Ansvar for Samferdselsdepartementet 1. januar 2014. (FrP)

Børge Brende, Managing Director. Utenriksminister (også utviklingssaker, unntatt EØS- og EUsaker og klima- og skogsatsing). Utenriksminister (unntatt EØS- og EU-saker) 1. januar 2014. Ansvar også for EØS- og EU-saker 28. desember 2013-22. januar 2014. (H)

Thorhild Widvey, tidligere statsråd. Statsråd med ansvar for Kulturdepartementet - også ansvar for kirkesaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Ansvar for Kulturdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. (H)

Elisabeth Aspaker - fra 2016 Elisabeth Vik Aspaker, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskerisaker) - også ansvar for samordning av nordiske samarbeidssaker. Statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker) 1. januar 2014. Også ansvar for nordiske samarbeidssaker. Ansvar også for Kunnskapsdepartementet 6.-23. april 2015, 23. juni-10. juli 2015, 3.-7. august 2015, 14.-24. september 2015, 26. september-1. oktober 2015. Ansvar for EØS- og EU-saker i Utenriksdepartementet 16. desember 2015. Ansvar også for Kunnskapsdepartementet 18.-29. januar 2016, 5.-7. juli 2016 og 1.-12. august 2016. Avskjed 20. desember 2016. (H)

Tine (Kristine) Sundtoft, fylkesrådmann. Statsråd med ansvar for Miljøverndepartementet (unntatt planavdelingen) - også ansvar for klima- og skogsatsing i Utenriksdepartementet. Ansvar for Klima- og miljødepartementet 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. (H)

Monica Mæland, byrådsleder. Statsråd med ansvar for Nærings- og handelsdepartementet - også ansvar for selskapslovgivningen i Justis- og beredskapsdepartementet, konkurransesaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og forsknings-, styrings- og administrasjonssaker i Fiskeri- og kystdepartementet. Ansvar for Nærings- og fiskeridepartementet (nærings- og handelssaker) 1. januar 2014. (H)

Solveig Horne, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Ansvar for Barne- og likestillingsdepartementet 1. april 2016. (FrP)

Bent Høie, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Helse- og omsorgsdepartementet. (H)

Robert Eriksson, tidligere stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Arbeidsdepartementet. Ansvar for Arbeids- og sosialdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. (FrP)

Anders Anundsen, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet (unntatt selskapslovgivningen). Ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 20. desember 2016. (FrP)

Tord Lien, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Olje- og energidepartementet. Avskjed 20. desember 2016. (FrP)

Ine Marie Eriksen Søreide, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Forsvarsdepartementet. Permisjon 12.-31. januar 2015. (H)

Sylvi Listhaug, seniorrådgiver. Statsråd med ansvar for Landbruks- og matdepartementet. Ansvar for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet og integreringssaker i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 16. desember 2015. Ansvar for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet 1. april 2016. Permisjon 6. mars 2017-2. juli 2017. (FrP)

Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant. Statsråd med ansvar for Kunnskapsdepartementet. Også konstituert sjef for Forsvarsdepartementet 12.-31. januar 2015. Permisjon 6.-23. april 2015, 23. juni-10. juli 2015, 3.-7. august 2015, 14.-24. september 2015, 26. september-1. oktober 2015, 18.-29. januar 2016, 5.-7. juli 2016 og 1.-12. august 2016. Permisjon 12.-15. desember 2016. (H)

Per Sandberg, stortingsrepresentant. Statsråd 16. desember 2015, ansvar for fiskerisaker i Nærings- og fiskeridepartementet. Også ansvar for innvandrings- og integreringssakser i Justis- og beredskapsdepartementet 6. mars 2017-2. juli 2017.  (FrP)

Anniken Hauglie, tidligere byråd. Statsråd 16. desember 2015, ansvar for Arbeids- og sosialdepartementet. Ansvar også for Kunnskapsdepartementet 12.-15. desember 2016. (H)

Linda Cathrine Hofstad Helleland, stortingsrepresentant. Statsråd 16. desember 2015,  ansvar for Kulturdepartementet. (H)

Jon Georg Dale, statssekretær. Statsråd 16. desember 2015, ansvar for Landbruks- og matdepartementet. (FrP)

Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant. Statsråd 20. desember 2016, ansvar for EØS- og EU-saker i Utenriksdepartementet. Også ansvar for nordiske samarbeidssaker. (H)

Terje Søviknes, ordfører. Statsråd 20. desember 2016, ansvar for Olje- og energidepartementet. (FrP)

Per-Willy Trudvang Amundsen, statssekretær. Statsråd 20. desember 2016, ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet. (FrP)

Statsrådsbevegelser i Solbergs regjering 2013 -:

Dato  Departement Ut av departement Inn i departement
2013      
31.12.2013 Fornying-, administrasjon
og kirke
Jan Tore Sanner  
31.12.2013 Fiskeri- og kyst Elisabeth Aspaker  
       
2014      
01.01.2014 Næring- og fiskeri, fiskerisaker   Elisabeth Aspaker
       
2015 Departement Ut av departement Inn i departement
12.01.2015 Forsvar Ine Marie Eriksen Søreide
- permisjon
Torbjørn Røe Isaksen
- konstituert
31.01.2015 Forsvar Torbjørn Røe Isaksen
- konstituert
Ine Marie Eriksen Søreide
06.04.2015 Kunnskap Torbjørn Røe Isaksen
- permisjon
Elisabeth Aspaker
- konstituert
23.04.2015 Kunnskap Elisabeth Aspaker
- konstituert
Torbjørn Røe Isaksen
23.06.2015 Kunnskap Torbjørn Røe Isaksen
- permisjon
Elisabeth Aspaker
- konstituert
10.07.2015 Kunnskap Elisabeth Aspaker
- konstituert
Torbjørn Røe Isaksen
03.08.2015 Kunnskap Torbjørn Røe Isaksen
- permisjon
Elisabeth Aspaker
- konstituert
07.08.2015 Kunnskap Elisabeth Aspaker
- konstituert
Torbjørn Røe Isaksen
14.09.2015 Kunnskap Torbjørn Røe Isaksen
- permisjon
Elisabeth Aspaker
- konstituert
24.09.2015 Kunskap Elisabeth Aspaker
- konstituert
Torbjørn Røe Isaksen
26.09.2015 Kunnskap Torbjørn Røe Isaksen
- permisjon
Elisabeth Aspaker
- konstituert
01.10.2015 Kunnskap Elisabeth Aspaker
- konstituert
Torbjørn Røe Isaksen
16.12.2015 Næring- og fiskeri, fiskerisaker Elisabeth Aspaker Per Sandberg
- inn i regjering
16.12.2015 Utenriks, EØS- og EU-saker Vidar Helgesen Elisabeth Aspaker
16.12.2015 Kultur Thorhild Widvey
- ut av regjering
Linda Cathrine Hofstad Helleland
- inn i regjering
16.12.2015 Klima- og miljø Tine Sundtoft
- ut av regjering
Vidar Helgesen
16.12.2015 Arbeid- og sosial Robert Eriksson
- ut av regjering
Anniken Hauglie
- inn i regjering
16.12.2015 Landbruk- og mat Sylvi Listhaug Jon Georg Dale
- inn i regjering
16.12.2015 Barn-, likestilling- og inkludering, integreringssaker Solveig Horne Sylvi Listhaug
16.12.2015 Justis- og beredskap, innvandringssaker Anders Anundsen Sylvi Listhaug
       
2016 Departement Ut av departement Inn i departement
18.01.2016 Kunnskap Torbjørn Røe Isaksen
- permisjon
Elisabeth Aspaker
- konstituert
29.01.2016 Kunnskap Elisabeth Aspaker
- konstituert
Torbjørn Røe Isaksen
01.04.2016 Justis- og beredskap, innvandrings- og integreringssaker   Sylvi Listhaug
05.07.2016 Kunnskap Torbjørn Røe Isaksen
- permisjon
Elisabeth Aspaker
- konstituert
07.07.2016 Kunnskap Elisabeth Aspaker
- konstituert
Torbjørn Røe Isaksen
01.08.2016 Kunnskap Torbjørn Røe Isaksen
- permisjon
Elisabeth Aspaker
- konstituert
12.08.2016 Kunnskap Elisabeth Vik Aspaker
- konstituert
Torbjørn Røe Isaksen
12.12.2016 Kunnskap Torbjørn Røe Isaksen
- permisjon
Anniken Hauglie
- konstituert
16.12.2016 Kunnskap Anniken Hauglie
- konstituert
Torbjørn Røe Isaksen
20.12.2016 Utenriks, EØS- og EU-saker Elisabeth Vik Aspaker
- ut av regjering
Frank Bakke-Jensen
- inn i regjering
20.12.2016 Olje- og energi Tord Lien
- ut av regjering
Terje Søviknes
- inn i regjering
20.12.2016 Justis- og beredskap Anders Anundsen
- ut av regjering
Per-Willy T. Amundsen
- inn i regjering

Statssekretærer 
Julie Margrethe Brodtkorb, administrerende direktør. Statssekretær, Statsministerens kontor. Også stabssjef 16. desember 2015. Avskjed 21. april 2017. (H)

Lars Øy, sekretariatsleder. Statssekretær, Statsministerens kontor. Også stabssjef 21. april 2017. (H)

Sigbjørn Aanes, kommunikasjonssjef. Statssekretær, Statsministerens kontor. Permisjon 11.-25. april 2017. (H)

Fredrik Färber, kommunikasjonssjef. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 17. oktober 2014. Statssekretær 17. oktober 2014, Finansdepartementet. Permisjon 21. mars 2016-29. mai 2016. Avskjed 30. mai 2016. (FrP)

Laila Bokhari, forsker. Statssekretær, Statsministerens kontor. Permisjon 13. juli 2015-17. juli 2016. Avskjed 15. august 2016. Statssekretær 15. august 2016, Utenriksdepartementet. (H)

Tore Vamraak, politisk rådgiver. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 19. juni 2015. Statssekretær 19. juni 2015, Finansdepartementet.  (H)

Paal Bjørnestad, seniorrådgiver. Statssekretær, Finansdepartementet. Avskjed 16. desember 2016. (FrP)

Jon Gunnar Pedersen, tidligere personlig sekretær. Statssekretær, Finansdepartementet. Avskjed 19. juni 2015. (H)

Jørgen Næsje, politisk rådgiver. Statssekretær, Finansdepartementet. (FrP)

Ole Berget, politisk rådgiver. Statssekretær, Finansdepartementet. Avskjed 17. oktober 2014. (FrP)

Paul Chaffey, administrerende direktør. Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet - også saker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet. Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. januar 2014. (H)

Jardar Jensen, ordfører. Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet - også saker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet. Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 6. november 2015. (H)

Per-Willy Trudvang Amundsen, tidligere stortingsrepresentant. Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet - også saker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet. Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. januar 2014. Statsråd 20. desember 2016, Justis- og beredskapsdepartementet. (FrP)

Anders Johansen Bals, reindriftsagronom. Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet - også saker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet. Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 28. november 2014. (H)

Bård André Hoksrud, stortingsrepresentant. Statssekretær, Samferdselsdepartementet - også saker i Fiskeri- og kystdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Statssekretær Samferdselsdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 5. juni 2015. (FrP)

Jon Georg Dale, politisk rådgiver. Statssekretær, Samferdselsdepartementet - også saker i Fiskeri- og kystdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Statssekretær Samferdselsdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 17. oktober 2014. Statssekretær 17. oktober 2014, Finansdepartementet. Avskjed 16. desember 2015. Statsråd 16. desember 2015, Landbruks- og matdepartementet. (FrP)

John-Ragnar Kvam Aarset, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær, Samferdselsdepartementet - også saker i Fiskeri- og kystdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Statssekretær Samferdselsdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. (H)

Bård Glad Pedersen, tidligere statssekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet. Avskjed 18. september 2015. (H)

Hans Brattskar, ambassadør. Statssekretær, Utenriksdepartementet. Avskjed 7. august 2015. (H)

Pål Arne Davidsen, politisk rådgiver. Statssekretær, Utenriksdepartementet. Avskjed 22. november 2013. (FrP)

Ingvild Næss Stub, redaktør. Statssekretær, Utenriksdepartementet. Avskjed 15. november 2013. Statssekretær 15. november 2013, Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker). Avskjed 19. juni 2015. Statssekretær 19. juni 2015, Statsministerens kontor. (H)

Knut Olav Åmås, redaktør. Statssekretær, Kulturdepartementet - også saker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Statssekretær Kulturdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 6. juni 2014. (H)

Amund Drønen Ringdal, kommunikasjonsrådgiver. Statssekretær, Fiskeri- og kystdepartementet (fiskerisaker). Statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker) 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Samferdselsdepartementet. Avskjed 11. mai 2016. (H)

Lars Andreas Lunde, politisk rådgiver. Statssekretær, Miljøverndepartementet (unntatt planavdelingen) - også saker i  Utenriksdepartementet. Statssekretær Klima- og miljødepartementet 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Klima- og miljødepartementet. Permisjon 29. januar 2016-12. februar 2016. (H)

Eirik Lae Solberg, tidligere statssekretær. Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet - også  saker i Justisdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet (nærings- og handelssaker) 1. januar 2014. Avskjed 3. april 2014. (H)

Dilek Ayhan, daglig leder. Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet - også saker i Justisdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet (nærings- og handelssaker) 1. januar 2014. (H)

Maria Hoff Aanes, rådgiver. Statssekretær, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 17. oktober 2014. (FrP)

Anne Grethe Erlandsen, kommunikasjonsdirektør. Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet. (H)

Lisbeth Normann, rådgiver. Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet (H)

Cecilie Brein-Karlsen, kommunikasjonsrådgiver. Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet. Permisjon 23. mai 2016. Avskjed 20. desember 2016. Statssekretær 20. desember 2016, Finansdepartementet. Permisjon til 30. januar 2017. (FrP)

Astrid Nøklebye Heiberg, tidligere statsråd. Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 15. april 2016. (H)

Kristian Dahlberg Hauge, kommunalråd. Statssekretær, Arbeidsdepartementet. Statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Arbeids- og sosialdepartementet. Avskjed 29. april 2016. (FrP)

Torkil Åmland, rektor. Statssekretær, Arbeidsdepartementet. Statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. (FrP)

Himanshu Gulati, formann. Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet (unntatt selskapslovgivningen). Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2014. Statsministerens kontor 17. oktober 2014. 15. januar 2016 statssekretær også Kulturdepartementet (25 prosent). (FrP)

Vidar Brein-Karlsen, politisk rådgiver. Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet. Avskjed 19. februar 2016. Statssekretær 19. februar 2016, Justis- og beredskapsdepartementet (innvandringssaker) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (integreringssaker).  Statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet  (innvandrings- og integreringssaker) 1. april 2016. Permisjon 16. januar 2017-4. juni 2017. (Frp)

Kåre Fostervold, elektriker. Statssekretær, Olje- og energidepartementet. Avskjed 23. oktober 2015. (FrP)

Øystein Bø, avdelingssjef. Statssekretær, Forsvarsdepartementet. (H)

Hanne Maren Blåfjelldal, lærer. Statssekretær, Landbruks- og matdepartementet. Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Landbruks- og matdepartementet. Permisjon 18. april 2016-18. april 2017. (FrP)

Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær. Statssekretær, Kunnskapsdepartementet. (H)

Kristin Holm Jensen, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 25. oktober 2013,  Kommunal- og regionaldepartementet - også saker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet. Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. januar 2014. (H)

Thor Kleppen Sættem, fungerende sekretariatsleder. Statssekretær 25. oktober 2013, Arbeidsdepartementet. Arbeids- og sosialdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Arbeids- og sosialdepartementet. Avskjed 20. desember 2016. Statssekretær 20. desember 2016, Justis- og beredskapsdepartementet. (H)

Hans J. Røsjorde, tidligere fylkesmann. Statssekretær 25. oktober 2013, Justis- og beredskapsdepartementet. Avskjed 19. juni 2015. (FrP)

Birgitte Jordahl, stabssjef. Statssekretær 25. oktober 2013, Kunnskapsdepartementet. Avskjed 12. august 2016. (H)

Morten Høglund, spesialrådgiver. Statssekretær 22. november 2013, Utenriksdepartementet. Avskjed 16. desember 2015. (FrP)

Lars Jacob Hiim, tidligere statssekretær. Statssekretær 3. april 2014, Nærings- og fiskeridepartementet (næringssaker). (H)

Bjørgulv Vinje Borgundvaag, politisk rådgiver. Statssekretær 6. juni 2014, Kulturdepartementet. Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Kulturdepartementet. Avskjed 8. januar 2016. (H)

Marit Berger Røsland, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 17. oktober 2014, Statsministerens kontor. Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Justis- og beredskapsdepartementet (innvandringssaker) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (integreringssaker). Justis- og beredskapsdepartementet (innvandrings- og integreringssaker) 1. april 2016. Avskjed 23. september 2016.  Statssekretær 23. september 2016, Utenriksdepartementet. (H)

Tom Cato Carlsen, varaordfører. Statssekretær 17. oktober 2014, Samferdselsdepartementet. (FrP)

Kai-Morten Terning, næringspolitisk rådgiver. Statssekretær 17. oktober 2014, Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Permisjon 28. oktober 2015-6. januar 2016. Statssekretær Barne- og likestillingsdepartementet 1. april 2016. (FrP)

Jøran Kallmyr, advokatfullmektig. Statssekretær 17. oktober 2014, Justis- og beredskapsdepartementet. Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Justis- og beredskapsdepartementet (innvandringssaker) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (integreringssaker). Avskjed 19. februar 2016. (FrP)

Anne Karin Olli, ordfører. Statssekretær 28. november 2014, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (H)

Reynir Johannesson, politisk rådgiver. Statssekretær 5. juni 2015, Samferdselsdepartementet. (FrP)

Torkild Solli Haukaas - fra 2016 Torkild Hebbert Haukaas, director. Statssekretær 19. juni 2015, Statsministerens kontot. Permisjon fra 16. januar 2017. (H)

Gjermund Hagesæter, stortingsrepresentant. Statssekretær 19. juni 2015, Justis- og beredskapsdepartementet. Avskjed 20. desember 2016. (FrP)

Elsbeth Tronstad, tidligere statssekretær. Statssekretær 19. juni 2015, Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker). Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker). Avskjed 20. desember 2016. Statssekretær 20. desember 2016, Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker). (H)

Tone Skogen, tidligere statssekretær. Statssekretær 7. august 2015, Utenriksdepartementet. (H)

Tore Hattrem, ekspedisjonssjef. Statssekretær 18. september 2015, Utenriksdepartementet. Avskjed 23. september 2016.  (H)

Kjell-Børge Freiberg, tidligere ordfører. Statssekretær 23. oktober 2015, Olje- og energidepartementet. Avskjed 20. desember 2016. Statssekretær 20. desember 2016, Olje- og energidepartementet. (FrP)

Grete Ellingsen, advokat. Statssekretær 6. november 2015, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (H)

Ida Krag, informasjonsleder. Konstituert statssekretær 26. november 2015, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 6. januar 2016. (FrP)

Tom-Christer Nilsen, Controller. Statssekretær 16. desember 2015, Statsministerens kontor. Avskjed 19. mai 2016. Statssekretær 19. mai 2016, Samferdselsdepartementet. Permisjon 15. mai 2017-23. juli 2017. (H)

André Rajan Kolve, politisk rådgiver. Statssekretær 16. desember 2015, Finansdepartementet. Avskjed 20. desember 2016. (FrP)

Ingvil Smines Tybring-Gjedde, prosjektleder. Statssekretær 16. desember 2015, Olje- og energidepartementet. Avskjed 20. desember 2016. Statssekretær 20. desember 2016, Olje- og energidepartementet. (FrP)

Hanne Caroline Simonsen Iversen. Statssekretær 16. desember 2015, Justis- og beredskapsdepartementet (innvandringssaker) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (integreringssaker). Statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet (innvandrings- og integreringssaker) 1. april 2016. Avskjed 20. desember 2016. (FrP)

Ronny Berg, tidligere varaordfører. Statssekretær 16. desember 2015, Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker). (FrP)

Christl Kvam, fylkesmann. Statssekretær 8. januar 2016, Arbeids- og sosialdepartementet. (H)

Bård Folke Fredriksen, tidligere byråd. Statssekretær 8. januar 2016, Kulturdepartementet. (H)

Jens Frölich Holte, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 29. januar 2016-12. februar 2016, Klima- og miljødepartementet. (H)

Ove André Vanebo, advokat. Statssekretær 29. februar 2016, Justis- og beredskapsdepartementet. Avskjed 20. desember 2016. (FrP)

Terje Halleland, gruppeleder. Konstituert statssekretær 18. april 2016-30. april 2017. (FrP)

Fredrik Wang Gierløff, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 14. mai 2016-20. januar 2017, Helse- og omsorgsdepartementet. Permisjon 25. juli 2016-2. oktober 2016.(H)

Petter Kvinge Tvedt, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 21. mars 2016-29. mai 2016, Finansdepartementet. Statssekretær 29. mai 2016, Finansdepartementet. (FrP) 

Roy Angelvik, politisk rådgiver. Statssekretær 27. mai 2016, Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker). (FrP)

Marianne Eikvåg Groth, direktør. Statssekretær 27. juni 2016, Statsministerens kontor. (H)

Maria Jahrmann Bjerke, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 1. august 2016-5. oktober 2016, Helse- og omsorgsdepartementet. (H)

Magnus Thue, politisk rådgiver. Statssekretær 12. august 2016, Kunnskapsdepartementet. (H)

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 15. august 2016-23. oktober 2016, Samferdselsdepartementet. (FrP)

Fabian Stang, advokat. Statssekretær 26. oktober 2016, Justis- og beredskapsdepartementet (innvandrings- og integreringssaker). (H)

Brage Baklien, politisk rådgiver. Statssekretær 16. desember 2016, Finansdepartementet. (FrP)

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, politisk rådgiver. Statssekretær 20. desember 2016, Justis- og beredskapsdepartementet. (FrP)

Anette Carnarius Elseth,politisk rådgiver. Statssekretær 20. desember 2016, Justis- og beredskapsdepartementet. (FrP)

Bjørnar Laabak, gruppeleder. Statssekretær 20. desember 2016, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (FrP)

Morten Bakke, politisk rådgiver. Statssekretær 20. desember 2016, Arbeids- og sosialdepartementet. (H)

Frode Gaasland Hestnes, assisterende daglig leder. Statssekretær 9. januar 2017, Helse- og omsorgsdepartementet. (FrP)

Torkil Åmland, tidligere statssekretær. Konstituert statssekretær 13. januar 2017-30. juni 2017, Justis- og beredskapsdepartementet (innvandrings- og integreringssaker). (FrP)

Tom Erlend Skaug, tidligere statssekretær. Konstituert statssekretær 16. januar 2017-12. mars 2017, Statsministerens kontor. (H)

Jens Frølich Holte, tidligere konstituert statssekretær. Konstituert statssekretær 28. april 2017-23. juli 2017, Samferdselsdepartementet. (H)


Politiske rådgivere 
Rolf Erik Tveten
, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Statsministerens kontor. Permisjon 23. juni 2014-1. august 2014. Avskjed 1. juli 2015. (H)

Petter Kvinge Tvedt, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Finansdepartementet. Konstituert statssekretær 21. mars 2016-29. mai 2016, Finansdepartementet. Statssekretær 29. mai 2016, Finansdepartementet.  (FrP)

Rikke Sjøberg, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet - også saker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet. Politisk rådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. januar 2014. Permisjon 29. juni 2015-12. februar 2016. Permisjon1. juni 2016-30. juni 2016. (H)

Reynir Johannesson, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver, Samferdselsdepartementet - også saker i Fiskeri- og kystdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Politisk rådgiver Samferdselsdepartementet 1. januar 2014. Statssekretær 5. juni 2015, Samferdselsdepartementet. (FrP)

Ingrid Skjøtskift, journalist. Politisk rådgiver,  Utenriksdepartementet.  Avskjed 16. oktober 2015. (H) 

Catharina Munthe, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Kulturdepartementet - også kirkesaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Politisk rådgiver Kulturdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 7. oktober 2014. (H)

Victoria Braathen, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Fiskeri- og kystdepartementet (fiskerisaker). Politisk rådgiver Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker) 1. januar 2014. Avskjed 18. august 2014. (H)

Jens Frølich Holte, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Miljøverndepartementet (unntatt planavdelingen) - også klima- og skogsatsing i Utenriksdepartementet. Politisk rådgiver Klima- og miljødepartementet 1. januar 2014. Avskjed 16. desember 2015. Politisk rådgiver 16. desember 2015, Klima- og miljødepartementet. Konstituert statssekretær 29. januar 2016-12. februar 2016, Klima- og miljødepartementet. Konstituert statssekretær 28. april 2017-23. juli 2017, Samferdselsdepartementet. (H)

Morten Storebø, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Nærings- og handelsdepartementet - også saker i Justisdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Politisk rådgiver Nærings- og fiskeridepartementet (nærings- og handelssaker) 1. januar 2014. Avskjed 2. oktober 2015. (H) 

Ronny Røste, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Politisk rådgiver Barne- og likestillingsdepartementet 1. april 2016. Avskjed 20. januar 2017. (FrP)

Fredrik Wang Gierløff, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet. Konstituert statssekretær 14. mai 2016-20. januar 2017, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 20. januar 2017. (H)

André Rajan Kolve, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet. Avskjed 16. desember 2015. Statssekretær 16. desember 2015, Finansdepartementet. (FrP)

Audun Halvorsen, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Forsvarsdepartementet. Permisjon 11. juli 2016-31. august 2016. (H)

Magnus Thue, politisk rådgiver. Politisk rådgiver, Kunnskapsdepartementet. Statssekretær 12. august 2016, Kunnskapsdepartementet. (H)

Lars Joakim Hanssen, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 30. oktober 2013, Landbruks- og matdepartementet. Avskjed 16. desember 2015. Politisk rådgiver 16. desember 2015, Justis- og beredskapsdepartementet (innvandringssaker) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (integreringssaker). Avskjed 29. januar 2016. (FrP)

Elnar Remi Holmen, salgsingeniør. Politisk rådgiver 4. november 2013, Olje- og energidepartementet. Avskjed 20. desember 2016. Politisk rådgiver 20. desember 2016, Olje- og energidepartementet. (FrP)

Ulrikke Holmøy, advokatfullmektig. Politisk rådgiver 11. november 2013, Arbeidsdepartementet. Politisk rådgiver Arbeids- og sosialdepartementet 1. januar 2014. Avskjed 18. september 2015. (FrP)

Benedicte Staalesen, - fra 2015 Benedicte Staalesen Nilsen, samfunnskontakt. Politisk rådgiver 12. november 2013, Statsministerens kontor (20 prosent) og Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker) (80 prosent). Avskjed 16. desember 2015. Politisk rådgiver 16. desember 2015, Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker). Permisjon 27. mai 2016. Avskjed 20. desember 2016. Politisk rådgiver 20. desember 2016, Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker). Avskjed 19. mars 2017. (H)

Tom Erlend Skaug, nestleder. Politisk rådgiver (vikar) 30. juni 2014-25. juli 2014, Statsministerens kontor. (H)

Kathrine Pernille Olsen, fra 2015 Kathrine Pernille Beite, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 18. august 2014, Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker). Permisjon 27. januar 2015-11. september 2015. Avskjed 16. desember 2015. (H)

Kjersti Aastad, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 7. oktober 2014, Kulturdepartementet. Avskjed 16. desember 2015. Politisk rådgiver 16. desember 2015. Avskjed 8. januar 2016. (H)

Ida Malthe-Sørensen, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 12. januar 2015-11. september 2015. (H)

Sara Økland, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 10. juni 2015, Samferdselsdepartementet. Avskjed 20. november 2015. (FrP)

Hans Christian Kaurin Hansson, seniorrådgiver. Politisk rådgiver 10. juni 2015, Statsministerens kontor. Avskjed 12. mai 2017. (H)

Iris Aunvik Tveten, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 29. juni 2015-12. februar 2016, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (H)

Camilla Strandskog, byrådssekretær. Politisk rådgiver 21. september 2015, Nærings- og fiskeridepartementet (nærings- og handelssaker). (H)

Peder Weidemann Egseth, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 19. oktober 2015, Utenriksdepartementet. Avskjed 31. august 2016. (H)

Julia Sanna Maria Brännström Nordtug, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 18. november 2015, Arbeids- og sosialdepartementet. Avskjed 16. desember 2015. Politisk rådgiver 16. desember 2015, Landbruks- og matdepartementet. Avskjed 17. juni 2016. Politisk rådgiver 17. juni 2016, Finansdepartementet. (FrP)

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 20. november 2015, Samferdselsdepartementet. Konstituert statssekretær 15. august 2016-23. oktober 2016, Samferdselsdepartementet. Statssekretær 20. desember 2016, Justis- og beredskapsdepartementet. (FrP)

Roy Angelvik, tidligere daglig leder. Politisk rådgiver 16. desember 2015, Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker). Statssekretær 27. mai 2016, Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker). (FrP)

Morten Bakke. Politisk rådgiver 16. desember 2015, Arbeids- og sosialdepartementet. Statssekretær 20. desember 2016, Arbeids- og sosialdepartementet. (H).

Maria Kristine Göthner, tidligere byrådssekretær. Politisk rådgiver 8. januar 2016, Kulturdepartementet. (H)

Thor Arne Englund, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 29. januar 2016-12. februar 2016, Klima- og miljødepartementet. (H)

Espen Teigen, spesialrådgiver. Politisk rådgiver 1. mars 2016, Justis- og beredskapsdepartementet (innvandringssaker) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (integreringssaker). Politisk rådgiver Justis- og beredskapsdepartementet  (innvandrings- og integreringssaker) 1. april 2016. (FrP)

Anette Carnarius Elseth, politiførstebetjent. Politisk rådgiver 7. mars 2016, Justis- og beredskapsdepartementet. Statssekretær 20. desember 2016, Justis- og beredskapsdepartementet. (FrP)

Atle Simonsen, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 2. mai 2016-16. januar 2017, Helse- og omsorgsdepartementet. Politisk rådgiver 16. januar 2017, Barne- og likestillingsdepartementet.  (FrP)

Ragnhild Berg Nilsen, student. Politisk rådgiver (vikar) 27. mai 2016, Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker). Avskjed 20. desember 2016. Politisk rådgiver (vikar) 20. desember 2016-24. april 2017, Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker). Politisk rådgiver 25. april 2017, Utenriksdepartementet (EØS- og EU-saker). (H)

Solfall, Greta Johanne. Politisk rådgiver 30. mai 2016, Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker). Avskjed 30. januar 2017. (FrP)

Tobias Brännström, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 20. juni 2016, Landbruks- og matdepartementet. Avskjed 4. juli 2016. (FrP)

Marte Ziolkowski, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 18. juli 2016-31. august 2016, Forsvarsdepartementet. (H)

Hannah Sumeja Atic, bystyrerepresentant. Politisk rådgiver 1. august 2016, Kunnskapsdepartementet. (H)

Rikard Gaarder Knutsen, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 15. august 2016-23. oktober 2016, Samferdselsdepartementet. (FrP)

Margrete Dysjaland, dagleg leiar. Politisk rådgiver 29. august 2016, Landbruks- og matdepartementet. (FrP)

Bård Ludvig Thorheim, underdirektør. Politisk rådgiver 1. september 2016, Utenriksdepartementet. (H)

Rikard Gaarder Knutsen, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 20. desember 2016, Samferdselsdepartementet. (FrP)

Julie Midtgarden Remen, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 20. desember 2016, Arbeids- og sosialdepartementet. (H)

Sandra Bruflot, student. Politisk rådgiver 2. januar 2017, Kunnskapsdepartementet. (H)

Mathilde Tybring-Gjedde, student. Politisk rådgiver 3. januar 2017, Helse- og omsorgsdepartementet. (H)

Veronica Pedersen Åsheim. Politisk rådgiver 30. januar 2017, Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker). (FrP)

Arne-Petter Lorentzen, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 1. mars 2017, Justis- og beredskapsdepartementet. (FrP)

Thor Arne Englund, tidligere politisk rådgiver (vikar). Politisk rådgiver (vikar) 28. april 2017-23. juli 2017, Klima- og miljødepartementet. (H)

Odd Hoen-Sevje, pressesjef. Politisk rådgiver 12. mai 2017, Statsministerens kontor. (H)

 

Statsrådsekretær
(regjeringsråd)
Frisak, Nina, regjeringsråd og statsrådsekretær. Avskjed 1. juli 2016.

Spildo, Arne, assisterende regjeringsråd og assisterende statsrådsekretær. Avskjed 15. august 2017.

Lyftingsmo, Anne Nafstad, ekspedisjonssjef. Regjeringsråd og statsrådsekretær 1. juli 2016.