Jens Stoltenbergs andre regjering

17. oktober 2005 - 16. oktober 2013

Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp)

Antall regjeringsmedlemmer:

17.10.2005 19
20.10.2009 20
05.03.2012 19
23.03.2012 20


Antall statssekretærer og politiske rådgivere:

17.10.2005 18
28.10.2005 61
08.06.2009 65
20.10.2009 45
30.11.2009 63
05.03.2012 65
23.03.2012 64
09.09.2013 65


Antall menn/kvinner i regjeringen:

17.10.2005 10 menn - 9 kvinner
21.09.2007 9 menn - 10 kvinner
18.10.2007 10 menn - 9 kvinner
20.10.2009 10 menn - 10 kvinner
05.03.2012 9 menn - 10 kvinner
23.03.2012 10 menn - 10 kvinner

Statsminister
Stoltenberg, Jens, tidligere statsminister. Statsminister. (Ap)


Statsråder
Halvorsen, Kristin
, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. Sjef for Kunnskapsdepartementet med ansvar for barnehage- og grunnopplæringssaker 20. oktober 2009. Også sjef for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 5.-23. mars 2012. Sjef for hele Kunnskapsdepartementet 23. mars 2012. (SV)

Haga, Åslaug Marie, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet, med unntak av integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker. Sjef for Kommunal- og regionaldepartementet 1. januar 2006. Permisjon 28. august-10.september 2006. Sjef for Olje- og energidepartementet 21. september 2007. Permisjon 14. juni 2008. Avskjed 20. juni 2008. (Sp)

Støre, Jonas Gahr, tidligere statssekretær. Utenriksminister. Sjef for Helse- og omsorgsdepartementet 21. september 2012. (Ap)

Strøm-Erichsen, Anne-Grete, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Sjef for Helse- og omsorgsdepartementet 20. oktober 2009. Sjef for Forsvarsdepartementet 21. september 2012. (Ap)

Bjørnøy, Helen Oddveig, generalsekretær. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet. Avskjed 18. oktober 2007. (SV)

Enoksen, Odd Roger, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet. Avskjed 21. september 2007. (Sp)

Solheim, Erik, seniorrådgiver. Statsråd og sjef for utviklingssaker i Utenriksdepartementet. Også sjef for Miljøverndepartementet 18. oktober 2007. Avskjed 23. mars 2012. (SV)

Eriksen, Odd, fylkesråd. Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 29. september 2006. (Ap)

Navarsete, Liv Signe, tidligere politisk rådgiver. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. Permisjon 18. mai-8. juni 2009. Sjef for Kommunal- og regionaldepartemenet 20. oktober 2009. (Sp)

Djupedal, Øystein Kåre, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Utdannings- og forskningsdepartementet, sjef også for barnehagesaker i Barne- og familiedepartementet. Sjef for Kunnskapsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 18. oktober 2007.(SV)

Hanssen, Bjarne Håkon, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Arbeids- og sosialdepartementet med unntak av alkohol- og narkotikasaker, sjef også for integrerings-, innvandrings, same- og minoritetssaker i Kommunal- og regionaldepartementet. Sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. januar 2006. Sjef for Helse- og omsorgsdepartementet 20. juni 2008. Også sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra 2. oktober 2009. Avskjed 20. oktober 2009. (Ap)

Storberget, Knut, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Permisjon 27. februar-29. mars 2009. Også sjef for innvandringsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. oktober 2009. Permisjon 1. januar 2011-31. mars 2011, med unntak av 19. januar 2011. Avskjed 11. november 2011. (Ap)

Bekkemellem, Karita, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet, med unntak av barnehagesaker. Sjef for Barne- og likestillingsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 18. oktober 2007. (Ap)

Giske, Trond, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet. Også sjef for Barne- og likestillingsdepartementet 15.-29. februar 2008. Også sjef for Justis- og politidepartementet 27. februar-29. mars 2009. Sjef for Nærings- og handelsdepartementet 20. oktober 2009. (Ap)

Brustad, Sylvia Kristin, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Helse- og omsorgdepartementet, sjef også for alkohol- og narkotikasaker i Arbeids- og sosialdepartementet. Sjef for Helse- og omsorgsdepartementet 1. januar 2006. Sjef for Nærings- og handelsdepartementet 20. juni 2008. Også sjef for Fiskeri- og kystedepartementet fra 2. oktober 2009. Avskjed 20. oktober 2009. (Ap)

Røys, Heidi Grande, barnehagestyrer. Statsråd og sjef for Moderniseringsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid. Sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 20. oktober 2009. (SV)

Riis-Johansen, Terje, tidligere politisk rådgiver. Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet. Sjef for Olje- og energidepartementet 20. juni 2008. Avskjed 4. mars 2011. (Sp)

Pedersen, Helga, tidligere politisk rådgiver. Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet. Permisjon 16. november 2006-10. april 2007. Avskjed 2. oktober 2009. (Ap)

Andersen, Dag Terje, tidligere statsråd. Statsråd 29. september 2006, sjef for Nærings- og handelsdepartementet. Også sjef for Fiskeri- og kystdepartementet 16. november 2006-10. april 2007. Sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. juni 2008. Avskjed 2. oktober 2009. (Ap)

Kleppa, Magnhild Meltveit, tidligere statsråd. Statsråd 21. september 2007, sjef for Kommunal- og regionaldepartementet. Også sjef for Samferdselsdepartementet 29. mai-8. juni 2009. Sjef for Samferdselsdepartementet 20. oktober 2009. Avskjed 18. juni 2012. (Sp)

Aasland, Tora, fylkesmann. Statsråd 18. oktober 2007, sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet. Også sjef for barnehage- og opplæringssaker i Kunnskapsdepartementet 18. juni-12. august 2008. Også sjef for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 29. november 2010-20. mars 2011. Avskjed 23. mars 2012. (SV)

Ramin-Osmundsen, Manuela, avdelingsleder. Statsråd 18. oktober 2007, sjef for Barne- og likestillingsdepartementet, ansvar også for anti-diskrimineringssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 15. februar 2008. (Ap)

Solhjell, Bård Vegar, statssekretær. Statsråd 18. oktober 2007, sjef for Kunnskapsdepartementet med ansvar for barnehage- og grunnopplæringssaker. Permisjon 18. juni-12. august 2008. Avskjed 20. oktober 2009. (SV)

Huitfeldt, Anniken, stortingsrepresentant. Statsråd 29. februar 2008, sjef for Barne- og likestillingsdepartementet. Sjef for Kultur- og kirkedepartementet med unntak av kirkeavdelingen 20. oktober 2009. Sjef for Kulturdepartementet 1. januar 2010. Sjef for Arbeidsdepartementet 21. september 2012. (Ap)

Brekk, Lars Peder, tidligere statsråd. Statsråd 20. juni 2008, sjef for Landbruks- og matdepartementet. Permisjon 2.mars-16. mars 2011. Avskjed 18. juni 2012. (Sp)

Faremo, Grete, tidligere statsråd. Statsråd 20. oktober 2009, sjef for Forsvarsdepartementet. Også sjef for Justis- og politidepartmentet 1. januar 2011-31. mars 2011, med unntak av 19. januar 2011. Sjef for Justis- og politidepartementet 11. november 2011, Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012. (Ap)

Johnsen, Sigbjørn, tidligere statsråd. Statsråd 20. oktober 2009, sjef for Finansdepartementet. (Ap)

Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik, tidligere statsråd. Statsråd 20. oktober 2009, ved Statsministerens kontor. Permisjon 17. juli 2013-20. august 2013. (Ap)

Aasrud, Rigmor, tidligere statssekretær. Statsråd 20. oktober 2009, sjef for Fornyings- og administrasjonsdepartementet og for kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet. Også nordisk samarbeidsminister. Til og med 20. desember 2009 også sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med unntak av innvandringsavdelingen og integrerings- og mangfoldsavdelingen. Sjef for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1. januar 2010. Også sjef for Arbeidsdepartementet 19. november 2010-3. januar 2011. (Ap)

Bjurstrøm, Hanne, spesialrådgiver. Statsråd 20. oktober 2009, med ansvar for å bistå statsråd Erik Solheim i internasjonale klimaforhandlingssaker til og med 20. desember 2009. 21. desember 2009 sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med unntak av innvandringsavdelingen, integrerings- og mangfoldsavdelingen og same- og minoritetspolitisk avdeling. Sjef for Arbeidsdepartementet 1. januar 2010. Permisjon 5. november 2010-3. januar 2011. Avskjed 21. september 2012. (Ap)

Berg-Hansen, Lisbeth, tidligere statssekretær. Statsråd 20. oktober 2009, sjef for Fiskeri- og kystdepartementet. (Ap)

Lysbakken, Audun, stortingsrepresentant. Statsråd 20. oktober 2009, sjef for Barne- og likestillingsdepartementet og for intergrasjons- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Sjef for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1. januar 2010. Permisjon 29. november 2010-20. mars 2011. Avskjed 5. mars 2012. (SV)

Moe, Ola Borten, stortingsrepresentant. Statsråd 4. mars 2011, sjef for Olje- og energidepartementet. (Sp)

Eide, Espen Barth, statssekretær. Statsråd 11. november 2011, sjef for Forsvarsdepartementet. Utenriksminister 21. september 2012. (Ap)

Solhjell, Bård Vegar, tidligere statsråd. Statsråd 23. mars 2012, sjef for Miljøverndepartementet. (SV)

Holmås, Heikki, fra 29. september 2012 Holmås, Heikki Eidsvoll, stortingsrepresentant. Statsråd 23. mars 2012, sjef for utviklingssaker i Utenriksdepartementet. (SV)

Thorkildsen, Inga Marte, stortingsrepresentant. Statsråd 23. mars 2012, sjef for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (SV)

Arnstad, Marit, tidligere statsråd. Statsråd 18. juni 2012, sjef for Samferdselsdepartementet. (Sp) 

Vedum, Trygve Slagsvold, stortingsrepresentant. Statsråd 18. juni 2012, sjef for Landbruks- og matdepartementet. (Sp)

Tajik, Hadia, stortingsrepresentant. Statsråd 21. september 2012, sjef for Kulturdepartementet. (Ap)

 

Statsrådsbevegelser i Stoltenbergs andre regjering: 

Dato Departement  Ut av departement Inn i departement
2006      
29.09.2006 Næring- og handel Odd Eriksen 
- ut av regjering
Dag Terje Andersen
- inn i regjering
16.11.2006 Fiskeri- og kyst Helga Pedersen
- permisjon
Dag Terje Andersen
- konstituert
2007 Departement  Ut av departement Inn i departement
10.04.2007 Fiskeri- og kyst Dag Terje Andersen
- konstituert
Helga Pedersen
21.09.2007 Kommunal-
og regional
Åslaug Haga Magnhild M. Kleppa
- inn i regjering 
21.09.2007 Olje- og energi Odd Roger  Enoksen
- ut av regjering
Åslaug Haga
18.10.2007 Miljøvern Helen Bjørnøy
- ut av regjering
Erik Solheim
18.10.2007 Kunnskap Øystein Djupedal
- ut av regjering
Bård Vegar Solhjell
- inn i regjering
18.10.2007 Barn- og likestilling Karita Bekkemellem
- ut av regjering
Manuela R-Osmundsen
- inn i regjering
18.10.2007 Forskningssaker
i Kunnskap
  Tora Aasland
- inn i regjering
2008 Departement Ut av departement Inn i departement
15.02.2008 Barn- og likestilling Manuela R-Osmundsen
- ut av regjering
Trond Giske
- konstituert
29.02.2008 Barn- og likestilling Trond Giske
- konstituert
Anniken Huitfeldt
- inn i regjering
18.06.2008 Kunnskap Bård Vegar Solhjell
- permisjon
Tora Aasland
- konstituert
20.06.2008 Olje- og energi Åslaug Haga
- ut av regjering
Terje Riis-Johansen
20.06.2008 Arbeid- og inkludering Bjarne Håkon Hanssen Dag Terje Andersen
20.06.2008 Helse- og omsorg Sylvia Brustad Bjarne Håkon Hanssen
20.06.2008 Landbruk- og mat Terje Riis-Johansen Lars Peder Brekk
- inn i regjering
20.06.2008 Næring- og handel Dag Terje Andersen Sylvia Brustad
12.08.2008 Kunnskap Tora Aasland
- konstituert
Bård Vegar Solhjell
2009 Departement Ut av departement Inn i departement
27.02.2009 Justis Knut Storberget
- permisjon
Trond Giske
- konstituert
30.03.2009 Justis Trond Giske
- konstituert
Knut Storberget
29.05.2009 Samferdsel Liv Signe Navarsete
- permisjon
Magnhild M. Kleppa
- konstituert
08.06.2009 Samferdsel Magnhild M. Kleppa
- konstituert
Liv Signe Navarsete
02.10.2009 Fiskeri- og kyst Helga Pedersen
- ut av regjering
Sylvia Brustad
02.10.2009 Arbeid- og inkludering Dag Terje Andersen
- ut av regjering
Bjarne Håkon Hanssen
20.10.2009 Finans Kristin Halvorsen Sigbjørn Johnsen
- inn i regjering
20.10.2009 Kunnskap Bård Vegar Solhjel
- ut av regjering
Kristin Halvorsen
20.10.2009 Samferdsel Liv Signe Navarsete Magnhild M. Kleppa
20.10.2009 Kommunal- og regional Magnhild M. Kleppa Liv Signe Navarsete
20.10.2009 Forsvar Anne-Grete Strøm-Erichsen Grete Faremo
- inn i regjering
20.10.2009 Helse- og omsorg Bjarne H. Hanssen
- ut av regjering
Anne-Grete Strøm-Erichsen
20.10.2009 Arbeid- og inkludering Bjarne H. Hanssen
- ut av regjering
Rigmor Aasrud
- inn i regjering
20.10.2009 Kultur- og kirke Trond Giske Annniken Huitfeldt
20.10.2009 Næring- og handel Sylvia Brustad
- ut av regjering
Trond Giske
20.10.2009 Fiskeri- og kyst Sylvia Brustad
- ut av regjering
Lisbeth Berg-Hansen
- inn i regjering
20.10.2009 Barn- og likestilling Anniken Huitfeldt Audun Lysbakken
- inn i regjering
20.10.2009 Fornying- og
administrasjon
Heidi Grande Røys
- ut av regjering
Rigmor Aasrud
- inn i regjering
20.10.2009 Statsråd ved Statsministerens
kontor
  Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
- inn i regjering
20.10.2009 Klimaforhandlingssaker i Miljøvern   Hanne Bjurstrøm
- inn i regjering
20.12.2009 Klimaforhandlingssaker i Miljøvern Hanne Bjurstrøm  
21.12.2009 Arbeid- og inkludering Rigmor Aasrud Hanne Bjurstrøm
2010 Departement Ut av departement Inn i departement
19.11.2010 Arbeid Hanne Bjurstrøm
- permisjon
Rigmor Aasrud
- konstituert
29.11.2010 Barn-, likestilling
og inkludering
Audun Lysbakken
- permisjon
Tora Aasland
- konstituert
2011 Departement Ut av departement Inn i departement
01.01.2011 Justis Knut Storberget
- permisjon
Grete Faremo
- konstituert
03.01.2011 Arbeid Rigmor Aasrud
- konstituert
Hanne Bjurstrøm
19.01.2011 Justis Grete Faremo
- konstituert
Knut Storberget
20.01.2011 Justis Knut Storberget
- permisjon
Grete Faremo
- konstituert
04.03.2011 Olje- og energi Terje Riis-Johansen
- ut av regjering
Ola Borten Moe
- inn i regjering
20.03.2011 Barn-, likestilling-
og inkludering
Tora Aasland
- konstituert
Audun Lysbakken
31.03.2011 Justis Grete Faremo
- konstituert
Knut Storberget
11.11.2011 Justis Knut Storberget
- ut av regjering
Grete Faremo
11.11.2011 Forsvar Grete Faremo Espen Barth Eide
- inn i regjering
2012 Departement Ut av departement Inn i departement
05.03.2012 Barn-, likestilling-
og inludering
Audun Lysbakken
- ut av regjering
Kristin Halvorsen
- konstituert
23.03.2012 Forskningssaker i
Kunnskap
Tora Aasland
- ut av regjering
Kristin Halvorsen
23.03.2012 Barn-, likestilling-
og inludering
Kristin Halvorsen
- konstituert
Inga Marte Thorkildsen
- inn i regjering
23.03.2012 Miljøvern Erik Solheim
- ut av regjering
Bård Vegar Solhjell
- inn i regjering
23.03.2012 Utviklingssaker i Utenriks Erik Solheim
- ut av regjering
Heikki Holmås
- inn i regjering
18.06.2012 Samferdsel Magnhild Meltveit Kleppa
- ut av regjering
Marit Arnstad
- inn i regjering
18.06.2012 Landbruk- og mat Lars Peder Brekk
- ut av regjering
Trygve Slagsvold Vedum
- inn i regjering
21.09.2012 Utenriks Jonas Gahr Støre Espen Barth Eide
21.09.2012 Helse- og omsorg Anne-Grete Strøm-Erichsen Jonas Gahr Støre
21.09.2012 Kultur Anniken Huitfeldt Hadia Tajik
- inn i regjering
21.09.2012 Arbeid Hanne Bjurstrøm
- ut av regjering
Anniken Huitfeldt
21.09.2012 Forsvar Espen Barth Eide Anne-Grete Strøm-Erichsen

Statssekretærer
Flatø, Lars Erik
, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 1. desember 2006. (Ap)

Solhjell, Bård Vegar, partisekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. Statsråd 18. oktober 2007, sjef for Kunnskapsdepartementet. (SV)

Solbakken, Hege Åse, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær, Statsministerens kontor. Samferdselsdepartementet 3. mars 2008. Permisjon 29. september 2008-29. mars 2009. Kommunal- og regionaldepartementet 20. oktober 2009. Avskjed 19. oktober 2012. (Sp)

Fjellheim, Svein, distriktssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 30. november 2012.  (Ap)

Wetland, Morten, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 31. desember 2007. (Ap)

Eriksen, Torbjørn Giæver, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 11. juni 2011. (Ap)

Skjærvik, Rita, politisk rådgiver. Statssekretær, Statsministerens kontor. Permisjon 9. mars-30. november 2006. Permisjon 16. januar-16. august 2010. (Ap)

Schjerva, Roger, sekretariatsleder. Statssekretær, Finansdepartementet. Permisjon og ferie 18. mai-31. juli 2009. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Finansdepartementet. (SV)

Axelsen, Geir, spesialutsending. Statssekretær, Finansdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. (Ap)

Gram, Bjørn Arild, avdelingsleder. Statssekretær, Finansdepartementet. Permisjon 6. august - 3. september 2007. Avskjed 12. oktober 2007.(Sp)

Sandum, Roger Østlie, personlig rådgiver. Statssekretær, Finansdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Kunnskapsdepartementet (barnehage- og grunnopplæringssaker), også Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 5.-23. mars 2012, Kunnskapsdepartementet 23. mars 2012. Avskjed 30. mars 2012. (SV)

Bartnes, Inge, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, med unntak av integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker. Kommunal- og regionaldepartementet 1. januar 2006. Avskjed 21. september 2007. (Sp)

Størvold, Guri, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, med unntak av integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker. Kommunal- og regionaldepartementet 1. januar 2006. Avskjed 21. september 2007. Statssekretær 21. september 2007, Olje- og energidepartementet. Avskjed 20. juni 2008. (Sp)

Eide, Espen Barth, tidligere statssekretær. Statssekretær, Forsvarsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Forsvarsdepartementet. Avskjed 28. juni 2010. Statssekretær 28. juni 2010, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Statsråd 11. november 2011, sjef for Forsvarsdepartementet. (Ap)

Westhrin, Henriette, vernepleier. Statssekretær, Miljøverndepartementet. Avskjed 18. oktober 2007. Statssekretær 18. oktober 2007, Finansdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Barne- og likestillingsdepartementet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1. januar 2010. Avskjed 5. mars 2012. Statssekretær 5. mars 2012, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 23. mars 2012. Statssekretær 23. mars 2012, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 30. mars 2012. Statssekretær 30. mars 2012, Miljøverndepartementet. Avskjed 15. februar 2013, med virkning fra 28. februar 2013.  (SV)

Stenhammer, Anne Margareth Fagertun, utdanningsdirektør. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). Avskjed 16. november 2007. (SV)

Rosnes, Åge Ronald, rektor. Statssekretær, Utdannings- og forskningsdepartementet, samt barnehagesaker i Barne- og familiedepartementet. Kunnskapsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 3. september 2006. (SV)

Rugtvedt, Lisbet, politisk rådgiver. Statssekretær, Utdannings- og forskningsdepartementet, samt barnehagesaker i Barne- og familiedepartementet. Kunnskapsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 18. oktober 2007. Statssekretær 18. oktober 2007, Kunnskapsdepartementet (barnehage- og opplæringssaker). Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Kunnskapsdepartementet (barnehage- og opplæringssaker). Avskjed 9. desember 2011. (SV)

Markusson, Kjersti, fylkesråd. Statssekretær 21. oktober 2005, Finansdepartementet. Avskjed 22. oktober 2007. Statssekretær 22. oktober 2007, Statsministerens kontor. Avskjed 31. desember 2009. (SV)

Sandbakken, Dag-Henrik, ordfører. Statssekretær 21. oktober 2005, Kommunal- og regionaldepartementet med unntak av integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker. Kommunal- og regionaldepartementet 1. januar 2006. Avskjed 21. september 2007. Statssekretær 21. september 2007, Kommunal- og regionaldepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Kommunal- og regionaldepartementet. Avskjed 1. februar 2013. (Sp)

Skogrand, Kjetil, forsker. Statssekretær 21. oktober 2005, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 17. november 2006 (Ap)

Utseth, Anita, HMS-direktør. Statssekretær 21. oktober 2005, Olje- og energidepartementet. Avskjed 21. september 2007. (Sp)

Berge, Frode, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 21. oktober 2005, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 29. september 2006. Statssekretær 29. september 2006, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 14. desember 2007. (Ap)

Yrvin, Karin, kvinnepolitisk sekretær. Statssekretær 21. oktober 2005, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 29. september 2006. (Ap).

Tungesvik, Steinulf, tidligere statssekretær. Statssekretær 21. oktober 2005, Samferdselsdepartementet. Avskjed 29. februar 2008. (Sp)

Støstad, Jan-Erik, avdelingsnestleder. Statssekretær 21. oktober 2005, Arbeids- og sosialdepartementet med unntak av alkohol- og narkotikasaker, samt integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker i Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 2. oktober 2009. Statssekretær 2. oktober 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arbeidsdepartementet 1. januar 2010. Avskjed 21. september 2012. Statssekretær 21. september 2012, Arbeidsdepartementet. Avskjed 23. november 2012. (Ap)

Rieber-Mohn, Libe S., politisk rådgiver. Statssekretær 21. oktober 2005, Arbeids- og sosialdepartementet med unntak av alkohol- og narkotikasaker, samt  integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker i Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 2. oktober 2009. Statssekretær 2. oktober 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. (Ap)

Gustavsen, Laila, sosialkonsulent. Statssekretær 21. oktober 2005, Arbeids- og sosialdepartementet med unntak av alkohol- og narkotikasaker, samt integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker i Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 30. september 2009. (Ap)

Pedersen, Terje Moland, politiførstebetjent. Statssekretær 21. oktober 2005, Justis- og politidepartementet. Permisjon 17. april-10. august 2009. Avskjed 11. november 2011. Statssekretær 11. november 2011, Justis- og politidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012. Avskjed 20. januar 2012. (Ap)

Pedersen, Anne Rygh, fylkesordfører. Statssekretær 21. oktober 2005, Justisdepartementet. Avskjed 9. februar 2007. (Ap)

Øie, Kjell Erik, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 21. oktober 2005, Barne- og familiedepartementet med unntak av barnehagesaker. Barne- og likestillingsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 18. oktober 2007. Statssekretær 18. oktober 2007, Barne- og likestillingsdepartementet. Avskjed 15. februar 2008. Statssekretær 15. februar 2008, Barne- og likestillingsdepartementet. Avskjed 29. februar 2008. Statssekretær 29. februar 2008, Barne- og likestillingsdepartementet. Avskjed 27. mars 2009. (Ap)

Øverland, Randi Olaug, tidligere statssekretær. Statssekretær 21. oktober 2005, Kultur- og kirkedepartementet. Avskjed 30. november 2007. (Ap)

Gundersen, Mette, gruppeleder. Statssekretær 21. oktober 2005, Kultur- og kirkedepartementet. Permisjon 1. oktober 2006 - 3. juni 2007. Avskjed 4. juni 2007. (Ap)

Aasrud, Rigmor, ordfører. Statssekretær 21. oktober 2005, Helse- og omsorgsdepartementet, samt alkohol- og narkotikasaker i Arbeids- og sosialdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 30. september 2009. (Ap)

Harsvik, Wegard Håkon, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 21. oktober 2005, Helse- og omsorgsdepartementet, samt alkohol- og narkotikasaker i Arbeids- og sosialdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet 1. januar 2006. Kultur- og kirkedepartementet 3. desember 2007. Avskjed 20. oktober 2009. (Ap)

Lyngholm, Wenche, HR-sjef. Statssekretær 21. oktober 2005, Moderniseringsdepartementet. Fornyings- administrasjonsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. (SV)

Ulriksen, Vidar, fisker. Statssekretær 21. oktober 2005, Fiskeri- og kystdepartementet. Avskjed 2. oktober 2009. Statssekretær 2. oktober 2009, Fiskeri- og kystdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Fiskeri- og kystdepartementet. Avskjed 14. januar 2011.  (Ap)

Stubholt, Liv Monica Bargem, advokat. Statssekretær 28. oktober 2005. Utenriksdepartementet (utenrikssaker), tiltrådte 7. november 2005. Avskjed 21. september 2007. Statssekretær 21. september 2007, Olje- og energidepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Olje- og energidepartementet. Avskjed 27. mars 2009. (Sp)

Johansen, Raymond, tidligere statssekretær. Statssekretær 28. oktober 2005, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Permisjon 21. april 2009. Avskjed 24. april 2009. (Ap)

Eira, Berit Oskal, reineier. Statssekretær 28.oktober 2005, Arbeids- og sosialdepartementet, men unntak av alkohol, og narkotikasaker, samt integrerings- innvandrings, same- og minoritetssaker i Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 26. oktober 2007. (Ap)

Chudasama, Krishna, sosialombud. Statssekretær 28. oktober 2005, Barne- og familiedepartementet med unntak av barnehagesaker. Barne- og likestillingsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 1. desember 2006 (Ap)

Heggem, Ola T., ordfører, Statssekretær 28. oktober 2005, Landbruks- og matdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Landbruks- og matdepartementet. Avskjed 23. september 2011. (Sp)

Singsaas, Hilde, tidligere politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 17. mars - 30. november 2006, Statsministerens kontor, utnevnt 1. desember 2006. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Finansdepartementet. (Ap)

Odden, Anne, informasjonsleder. Konstituert statssekretær 1. juni - 17. september 2006, Statsministerens kontor. (Ap)

Hillestad, Kjetil, informasjonsleder. Konstituert statssekretær 1. juni - 17. september 2006, Statsministerens kontor. (SV).

Maurseth, Per Botolf, seniorforsker. Statssekretær 1. september 2006, Kunnskapsdepartementet. Avskjed 18. oktober 2007. (SV)

Ingebrigtsen, Halvard, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 12. oktober 2006 – 3. juni 2007, Kultur- og kirkedepartementet, utnevnt 1. juni 2007. Nærings- og handelsdepartementet 20. oktober 2009. Statsministerens kontor (konstituert) 24. september 2012-5. mai 2013. Nærings- og handelsdepartementet (80 prosent) og Statsministerens kontor (konstituert 20 prosent) 15. mai 2013. (Ap)

Libak, Arvid, politisk rådgiver. Statssekretær 13. oktober 2006, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 12. september 2008. (Ap)

Lahnstein, Erik, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 17. oktober – 15. desember 2006, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Opsal, Kari-Anne, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 1. desember 2006-10. April 2007, Fiskeri- og kystdepartementet. (Ap)

Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik, tidligere statsråd. Statssekretær 1. desember 2006, Statsministerens kontor. Avskjed 20. oktober 2009. Statsråd ved Statsministerens kontor 20. oktober 2009. (Ap)

Lind, Rikke, daglig leder. Statssekretær 26. januar 2007, Nærings- og handelsdepartementet. Permisjon 7. januar-1. august 2008. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær (permisjon til 1. august 2008) 20. juni 2008, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 4. mai 2012. (Ap)

Aas-Hansen, Astri, politisk rådgiver. Statssekretær 9. februar 2007, Justis- og politidepartementet. Avskjed 11. november 2011. Statssekretær 11. november 2011, Justis- og politidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012. Avskjed 26. april 2013. (Ap)

Hjørnegård, Sigrid, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 6. august - 3. september 2007, Finansdepartementet. (Sp)

Walaas, Elisabeth, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 21. september 2007, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 4. januar 2010. (Ap)

Geving, Ole Morten, kommunikasjonsrådgiver. Statssekretær 12. oktober 2007, Finansdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Finansdepartementet. Avskjed 17. desember 2010. (Sp)

Sørensen, Heidi, stortingsrepresentant. Statssekretær 18. oktober 2007, Miljøverndepartementet. Avskjed 23. mars 2012. Statssekretær 23. mars 2012, Miljøverndepartementet. Avskjed 27. april 2012. (SV)

Revold, Jens, gruppeleder. Statssekretær 18. oktober 2007, Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningssaker). Avskjed 13. mars 2009. (SV)

Lahnstein, Erik, politisk rådgiver. Statssekretær 19. oktober 2007, Samferdselsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Samferdselsdepartementet. Utenriksdepartementet (utenrikssaker) 4. januar 2010. Samferdselsdepartementet 3. februar 2012. Avskjed 18. juni 2012. Statssekretær 18. juni 2012, Samferdselsdepartementet. Avskjed 28. september 2012. Statssekretær 28. september 2012, Statsministerens kontor. (Sp)

Valle, Raimo, assisterende stabsjef. Statssekretær 26. oktober 2007, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 2. oktober 2009. Statssekretær 2. oktober 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1. januar 2010. Avskjed 24. august 2012. (Ap)

Nordås, Janne Sjelmo, fylkesråd. Statssekretær 2. november 2007, Kommunal- og regionaldepartementet. Permisjon 10. august-15. september 2009. Avskjed 30. september 2009. (Sp)

Gulbrandsen, Håkon Arald, første ambassadesekretær. Statssekretær 16. november 2007, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). Avskjed 20. november 2009. (SV)

Henriksen, Kari, daglig leder. Statssekretær 3. desember 2007, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 3. april 2009. (Ap)

Slåke, Øyvind, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 14. desember 2007, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 2. oktober 2009. (Ap)

Wikstrøm, Snorre, utredningssekretær. Statssekretær 1. januar 2008, Statsministerens kontor. Avskjed 15. september 2008. (Ap)

Svingen, Annelene, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 7. januar 2008, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 1. juli 2008. (Ap)

Jordal, Per Johannessønn, tingrettsdommer. Statssekretær 3. mars 2008, Statsministerens kontor. Avskjed 16. oktober 2009. (Sp)

Sundsbø, Dagfinn, vararepresentant til Stortinget. Statssekretær 20. juni 2008, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Statssekretær 20. oktober 2009, Statsministerens kontor. Avskjed 28. september 2012. (Sp)

Pollestad, Geir, politisk rådgiver. Statssekretær 20. juni 2008, Olje- og energidepartementet. Avskjed 8. oktober 2008. Statssekretær 8. oktober 2008, Samferdselsdepartementet. Avskjed 30. september 2009. (Sp)

Pedersen, Ellen Birgitte, kommunelege. Statssekretær 27. juni 2008, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. (SV)

Larsen, Jan-Erik, tidligere statssekretær. Statssekretær 15. september 2008, Statsministerens kontor. Avskjed 16. oktober 2009. (Ap)

Størvold, Guri, tidligere statssekretær. Departementskonstituert statssekretær 15. september 2008, Samferdselsdepartementet. Utnevnt 20. oktober 2009, Kommunal- og regionaldepartementet. Permisjon 6. mars 2011-2. oktober 2011. Avskjed 3. februar 2012. (Sp)

Kåss, Robin Martin, lege. Statssekretær 8. oktober 2008, Olje- og energidepartementet. Avskjed 25. juni 2010. Statssekretær 25. juni 2010, Helse- og omsorgsdepartementet. Permisjon 3. mars 2011-11. mai 2011. Avskjed 21. september 2012. Statssekretær 21. september 2012, Helse- og omsorgsdepartementet. (Ap) 

Lindseth, Ketil, politisk rådgiver. Statssekretær 27. februar 2009, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. (Ap)

Elvik, Åsa, stortingsrepresentant. Statssekretær 13. mars 2009, Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningssaker). Avskjed 20. oktober 2009. (SV)

Hjørnegård, Sigrid, politisk rådgiver. Statssekretær 27. mars 2009, Olje- og energidepartementet. Avskjed 4. mars 2011. (Sp)

Knutsen, Lotte Grepp, politisk rådgiver. Statssekretær 27. mars 2009, Barne- og likestillingsdepartementet. Kultur- og kirkedepartementet (kultursaker) 20. oktober 2009. Kulturdepartementet 1. januar 2010. Statsministerens kontor (konstituert)  13. januar-16. august 2010. Permisjon 7. mars 2011-27. desember 2011. Avskjed 27. desember 2011. Statssekretær 27. desember 2011, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 20. april 2012. (Ap)

Larsen, Gry, politisk rådgiver. Statssekretær 24. april 2009, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Permisjon 9. august 2010-11. mars 2011. Avskjed 21. sepember 2012. Statssekretær 21. september 2012, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Permisjon fra 7. september 2013. (Ap)

Thorshaug, Eirik Øwre, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 29. april-10. august 2009, Justis- og politidepartementet. (Ap)

Mehammer, Bernt Sverre, finanspolitisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 18. mai-31. juli 2009, Finansdepartementet. (SV)

Bartnes, Lars Erik, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 10. august-15. september 2009, Kommunal- og regionaldepartementet. (Sp)

Solbakken, Fride, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 2.-20. oktober 2009, Nærings- og handelsdepartementet. (Ap)

Lund, Kjetil, seniorrådgiver. Statssekretær 20. oktober 2009, Finansdepartementet. (Ap)

Bartnes, Lars Erik, politisk rådgiver. Statssekretær 20. oktober 2009, Samferdselsdepartementet. Permisjon 6. februar 2012-15. april 2012. Avskjed 18. juni 2012. Statssekretær 18. juni 2012, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Toften, Tone-Helen, spesialpedagog. Statssekretær 20. oktober 2009, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 30. september 2011. Statssekretær 30. september 2011, fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Avskjed 1. oktober 2013. (Ap)

Ingebrigtsen, Roger, tidligere statssekretær. Statssekretær 20. oktober 2009, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 28. juni 2010. Statssekretær 28. juni 2010, Forsvarsdepartementet. Avskjed 11. november 2011. Statssekretær 11. november 2011, Forsvarsdepartementet. Avskjed 21. september 2012. Statssekretær 21. september 2012, Nærings- og handelsdepartementet. Permisjon 29. november 2012. Avskjed 7. desember 2012. (Ap)

Lekve, Kyrre, politisk rådgiver. Statssekretær 20. oktober 2009, Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningsaker). Avskjed 23. mars 2012. Statssekretær 23. mars 2012, Kunnskapsdepartementet. Avskjed 7. mai 2012. (SV)

Wikstrøm, Snorre, tidligere statssekretær. Statssekretær 23. oktober 2009, Statsministerens kontor. Permisjon 3. september 2012-21. april 2013. (Ap)

Gerhardsen, Mina, politisk rådgiver. Statssekretær 23. oktober 2009, Statsministerens kontor. Permisjon fra 7. mai 2011. Kulturdepartementet 1. februar 2012. Avskjed 21. september 2012. Statssekretær 21. september 2012, Kulturdepartementet. (Ap)

Mathisen, Ragnhild, politisk rådgiver. Statssekretær 23. ktober 2009, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 7. september 2012. (Ap)

Lønseth, Pål, statsadvokat. Statssekretær 23. oktober 2009, Justis- og politidepartementet. Avskjed 11. november 2011. Statssekretær 11. november 2011, Justis- og politidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012. (Ap)

Fjell, Lubna Jaffery - fra 23. oktober 2010 Jaffery, Lubna, politisk rådgiver. Statssekretær 23. oktober 2009, Kultur- og kirkedepartementet (kultursaker). Kulturdepartementet 1. januar 2010. Avskjed 23. mars 2012. (Ap)

Ravlum, Inger-Anne, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 23. oktober 2009, Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1. januar 2010. Avskjed 11. juni 2011. Statssekretær 11. juni 2011, Statsministerens kontor. (Ap)

Lund, Gina, avdelingsdirektør. Statssekretær 30. oktober 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (arbeidssaker). Arbeidsdepartementet 1. januar 2010. Avskjed 21. september 2012. Statssekretær 21. september 2012, Arbeidsdepartementet. Avskjed 15. februar 2013. (Ap)

Skogholt, Pål Julius, fylkesråd. Statssekretær 20. november 2009, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 4. februar 2011. (SV)

Fiskaa, Ingrid, student. Statssekretær 20. november 2009, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). Avskjed 23. mars 2012. Statssekretær 23. mars 2012, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). Avskjed 30. mars 2012.  (SV)

Brostigen, Tor, politisk rådgiver. Statssekretær 1. januar 2010, Statsministerens kontor. (SV)

Solheim, Roger, politisk rådgiver. Konstituert statssekretær 13. januar-16. august 2010, Kulturdepartementet. (Ap)

Henriksen, Per Rune, stortingsrepresentant. Statssekretær 3. september 2010, Olje- og energidepartementet. Avskjed 4. mars 2011. Statssekretær 4. mars 2011, Olje- og energidepartementet. Avskjed 7. mai 2013. (Ap)

Bergstø, Kirsti, sosialarbeider. Statssekretær 26. november 2010, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 5. mars 2012. (SV)

Søberg, Morten, politisk rådgiver. Statssekretær 17. desember 2010, Finansdepartementet. (Sp)

Amundsen, Hans Kristian, sjefsredaktør og administrerende direktør. Statssekretær 14. januar 2011, Fiskeri- og kystdepartementet. Avskjed 9. mai 2011. Statssekretær 9. mai 2011, Statsministerens kontor. Permisjon 4. oktober 2012-12. november 2012. (Ap)

Thorshaug, Eirik Øwre, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 1. januar 2011-31. mars 2011, Justis- og politidepartementet. (Ap)

Tvinnereim, Anne Beathe Kristiansen, tidligere vikarierende politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 14. februar 2011-2. oktober 2011, Kommunal- og regionaldepartementet. Konstituert statssekretær 3. oktober 2011, utnevnt 19. oktober 2012. (Sp)

Dale, Tord, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 3. mars 2011-11. mai 2011, Helse- og omsorgsdepartementet. (Ap)

Solheim, Roger, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 7. mars 2011-31. oktober 2011, Kulturdepartementet. (Ap)

Blakstad, Eli, administrerende direktør. Statssekretær 11. mars 2011, Olje- og energidepartementet. Avskjed 28. september 2012. (Sp)

Gramstad, Kristine, gruppeleder. Statssekretær 13. mai 2011, Fiskeri- og kystdepartementet. Avskjed 8. februar 2013. (Ap)

Thorshaug, Eirik Øwre, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 19. september 2011-11. november 2011, Justis- og politidepartementet. Departementskonstituert statssekretær 11. november 2011-16. desember 2011, Justis- og politidepartementet. Statssekretær 16. desember 2011, Justis- og politidepartmentet, Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012. Permisjon 2. februar 2012-30. juni 2012. Avskjed 7. september 2012. (Ap)

Buttedahl, Harald O., tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 21. oktober 2011, Landbruks- og matdepartementet. Avskjed 18. juni 2012. Statssekretær 18. juni 2012, Landbruks- og matdepartementet. Avskjed 7. juni 2013. (Sp)

Stenseng, Kjersti, politisk rådgiver (vikar). Departementskonstituert statssekretær 1. november 2011-31. desember 2011, Kulturdepartementet. (Ap)

Øyan, Jon Reidar, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 11. november 2011-31. desember 2011, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. (Ap)

Larsen, Torgeir, ambassadør. Statssekretær 18. november 2011, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 21. september 2012. Statssekretær 21. september 2012, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (Ap)

Dahle, Elisabet, adjunkt. Statssekretær 9. desember 2011, Kunnskapsdepartementet (barnehage- og opplæringssaker). (SV)

Bergersen, Kristin, kommunikasjonssjef. Departementskonstituert statssekretær 2. februar 2012, Justis- og beredskapsdepartementet. Utnevnt 21. september 2012. (Ap)

Fuglum, Erlend, rådgiver. Statssekretær 3. februar 2012, Kommunal- og regionaldepartementet. (Sp)

Tungesvik, Steinulf, tidligere statssekretær. Departementskonstituert statssekretær 13. februar 2012-1. april 2012, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Ghanizadeh, Ahmad, avdelingsdirektør. Statssekretær 23. mars 2012, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (SV)

Ostling, Kjetil Andreas, avdelingsdirektør. Statssekretær 30. mars 2012, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (SV)

Gadgil, Arvinn, politisk rådgiver. Statssekretær 13. april 2012, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). (SV)

Raknes, Ketil, tidligere politisk rådgiver. Statssekretær 27. april 2012, Miljøverndepartementet. Permisjon fra 10. september 2013. (SV)

Setsaas, Ragnhild, rådgiver. Statssekretær 7. mai 2012, Kunnskapsdepartementet. (SV)

Stenseng, Kjersti, politisk rådgiver. Statssekretær 15. mai 2012, Kulturdepartementet. Avskjed 21. september 2012. Statssekretær 21. september 2012, Kulturdepartementet. Avskjed 1. oktober 2013. (Ap)

Moen, Jeanette Iren, politisk rådgiver. Statssekretær 25. mai 2012, Nærings- og handelsdepartementet. (Ap)

Øie, Kjell Erik, tidligere statssekretær. Statssekretær 8. juni 2012, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 21. september 2012. Statssekretær 21. september 2012, Helse- og omsorgsdepartementet. (Ap)

Kalstad, Ragnhild Vassvik
- fra 15. mai 2013 Vassvik, Ragnhild
, avdelingsleder. Statssekretær 7. september 2012, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. (Ap)

Thorshaug, Eirik Øwre, tidligere statssekretær. Statssekretær 21. september 2012, Forsvarsdepartementet. (Ap)

Grønvold, Nina Tangnæs, tidligere statssekretær. Statssekretær 28. september 2012, Helse- og omsorgsdepartementet. (Ap)

Pollestad, Geir, tidligere statssekretær. Statssekretær 28. september 2012, Samferdelsdepartementet. Avskjed 1. oktober 2013. (Ap)

Kismul, Ane Hansdatter, politisk rådgiver. Statssekretær 28. september 2012, Olje- og energidepartementet. (Sp)

Beyer, Sindre Fossum, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 4. oktober 2012-12. november 2012, Statsministerens kontor. (Ap)

Nord, Mette, nestleder. Statssekretær 23. november 2012, Statsministerens kontor. Avskjed 13. september 2013. (Ap)

Mo, Norvald, tidligere statssekretær. Statssekretær 23. november 2012, Arbeidsdepartementet. (Ap)

Maurstad, Kristin, prosjektleder. Departementskonstituert statssekretær 7. desember 2012-28. april 2013, Nærings- og handelsdepartementet. (Ap)

Blakstad, Eli, tidligere statssekretær. Statssekretær 11.januar 2013, Kommunal- og regionaldepartementet. (Sp)

Øseth, Ellen, klimarådgiver. Statssekretær 1. mars 2013, Miljøverndepartementet. (SV)

Bjelland, Cecilie, kommunalråd. Statssekretær 1. mars 2013, Arbeidsdepartementet. (Ap)

Bjørnstad, Hugo, rektor. Statssekretær 1. mars 2013, Fiskeri- og kystdepartementet. (Ap)

Westhrin, Henriette, tidligere statssekretær. Statssekretær 15. mars 2013, Miljøverndepartementet. (SV)

Sand, Pål Martin, dommerfullmektig. Statssekretær 2. mai 2013, Justis- og beredskapsdepartementet. (Ap)

Svensson, Trygve, Ph.D.-stipendiat. Statssekretær 7. mai 2013, Nærings- og handelsdepartementet. (Ap)

Grimstad, Erlend Trygve, tidligere statssekretær. Statssekretær 7. juni 2013, Landbruks- og matdepartementet. (Sp)

Raadim, Kathrine, politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 7. september 2013, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (Ap)

Paulsen, Line Gaare, tidligere politisk rådgiver. Departementskonstituert statssekretær 6. september 2013, Miljøverndepartementet. (SV)

 

Politiske rådgivere
Larsen, Gry, AUF-leder. Politisk rådgiver 19. oktober 2005, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Statssekretær 24. april 2009, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (Ap)

Bjørklund, Kjetil, tidligere stortingsrepresentant. Politisk rådgiver 19. oktober 2005, Miljøverndepartementet. Avskjed 31. januar 2006. (SV)

Urfjell, Torbjørn, gruppeleder. Politisk rådgiver 20. oktober 2005, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). Avskjed 1. desember 2007. (SV)

Wøien, Anne Tingelstad, fylkestingsrepresentant. Politisk rådgiver 20. oktober 2005, Olje- og energidepartementet. Avskjed 21. september 2007. (Sp)

Lahnstein, Erik, utredningsleder. Politisk rådgiver 20. oktober 2005, Samferdselsdepartementet. Konstituert statssekretær i samme departement 17. oktober – 15. desember 2006. Statssekretær 19. oktober 2007, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Leknes, Jørund, student. Politisk rådgiver 20. oktober 2005, Moderniseringsdepartementet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 20. oktober 2009. (SV)

Libak, Arvid, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 20. oktober 2005, Helse- og omsorgsdepartementet samt alkohol- og narkotikasaker i Arbeids- og sosialdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet 1. januar 2006. Statssekretær samme sted 13. oktober 2006. (Ap)

Aas-Hansen, Astri, advokat. Politisk rådgiver 20. oktober 2005, Justis- og politidepartementet. Statssekretær i samme departement 9. februar 2007. (Ap)

Svingen, Annelene, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 20. oktober 2005, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 29. september 2006. (Ap).

Gerhardsen, Mina, rådgiver. Politisk rådgiver 21. oktober 2005, Statsministerens kontor. Permisjon 18. februar-20. oktober 2008. Statssekretær 23. oktober 2009, Statsministerens kontor. (Ap)

Arnøy, Siri Hall, student. Politisk rådgiver 21. oktober 2005, Finansdepartementet. Avskjed 4. januar 2006. (SV)

Mathisen, Ragnhild, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 21. oktober 2005, Forsvarsdepartementet. Permisjon 1. juni-1. oktober 2009. Avskjed 20. oktober 2009. Politisk rådgiver 20. oktober 2009, Forsvarsdepartemenet. Statssekretær 23. oktober 2009, Helse- og omsorgsdepartementet. (Ap)

Holstad, Arnhild, prosjektleder. Politisk rådgiver 21. oktober 2005, Arbeids- og sosialdepartementet med unntak av alkohol- og narkotikasaker, samt  integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssaker i Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 14. september 2007. (Ap)

Lund, Marthe Scharning, fylkessekretær. Politisk rådgiver 21. oktober 2005, Barne- og familiedepartementet, med unntak av barnehagesaker. Barne- og likestillingsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 18. oktober 2007. Politisk rådgiver 18. oktober 2007, Barne- og likstillingsdepartementet. Avskjed 15. februar 2008. Politisk rådgiver 15. februar 2008, Barne- og likestillingsdepartementet. Avskjed 29. februar 2008. (Ap)

Ingebrigtsen, Halvard, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 21. oktober 2005, Kultur- og kirkedepartementet. Konstituert statssekretær i samme departement 12. oktober 2006 – 3. juni 2007, utnevnt 1. juni 2007. (Ap)

Hjørnegård, Sigrid, informasjonssjef. Politisk rådgiver 21. oktober 2005, Landbruks- og matdepartementet. Departementskonstituert statssekretær 6. august - 3. september 2007, Finansdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Politisk rådgiver 20. juni 2008, Olje- og energidepartementet. Statssekretær 27. mars 2009, Olje- og energidepartementet. (Sp)

Larsen, Kari-Anne - fra 8. juli 2006 Opsal, Kari-Anne, advokat. Politisk rådgiver 21. oktober 2005, Fiskeri- og kystdepartementet. Konstituert statssekretær i samme departement 1. desember 2006-10. april 2007. Avskjed 3. august 2007. (Ap)

Pedersen, Roger, pressesekretær. Politisk rådgiver 26. oktober 2005, Utdannings- og forskningsdepartementet. Kunnskapsdepartementet 1. januar 2006. Avskjed 18. oktober 2007. (SV)

Eia, Magnhild, adjunkt. Politisk rådgiver 28. oktober 2005, kommunal- og regionaldepartementet med unntak av integrerings- innvandrings-, same- og minoritetssaker. Kommunal- og regionaldepartementet 1. januar 2006. Avskjed 5. februar 2007. (Sp)

Bratten, Sylvi Annie, prosjektleder. Politisk rådgiver 4. januar 2006, Finansdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. Politisk rådgiver 20. oktober 2009, Kunnskapsdepartementet (barnehage- og grunnopplæringssaker), Kunnskapsdepartementet 23. mars 2012. Avskjed 31. mars 2012. (SV)

Wasstøl, Morten, programme officer. Politisk rådgiver 1. februar 2006, Miljøverndepartementet. Avskjed 18. oktober 2007. Politisk rådgiver 18. oktober 2007, Miljøverndepartementet. Permisjon 23. april-21. juli 2008. Permisjon 2. mars-7. juni 2009. Avskjed 9. november 2009. (SV)

Tvinnereim, Anne Beathe Kristiansen, førstekonsulent. Politisk rådgiver (vikar) 1. mai - 31. desember 2006, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Svingen, Annelene, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 2. oktober 2006, Nærings- og handelsdepartementet. Departementskonstituert statssekretær 7. januar 2008, Nærings- og handelsdepartementet. (Ap)

Torsvik, Solveig, tidligere statssekretær. Politisk rådgiver 13. oktober 2006, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. (Ap)

Larsen, Trine Synøve Lie, generalsekretær. Politisk rådgiver (vikar) 23. oktober 2006–3. juni 2007, Kultur- og kirkedepartementet, ansatt 4. juni 2007. Avskjed 20. oktober 2009. (Ap)

Tajik, Hadia, student. Politisk rådgiver 1. desember 2006, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Statsministerens kontor (vikar) 22. februar-20. oktober 2008. Justisdepartementet (vikar) 20. oktober 2008-29. mars 2009. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2009. Avskjed 30. september 2009. (Ap)

Pollestad, Geir, advokatfullmektig. Politisk rådgiver 29. januar 2007, Kommunal- og regionaldepartementet. Avskjed 21. september 2007. Politisk rådgiver 21. september 2007, Olje- og energidepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Statssekretær 20. juni 2008, Olje- og energidepartementet. (Sp)

Thorshaug, Eirik Øwre, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 26. februar 2007, Justis- og politidepartementet. Permisjon 20. oktober 2008-29. mars 2009. Departementskonstituert statssekretær 29. april-10. august 2009, Justis- og politidepartementet. Departementskonstituert statssekretær 1. januar 2011-31. mars 2011, Justis- og politidepartementet. Departementskonstituert statssekretær 19. september 2011-11. november 2011, Justis- og politidepartementet. Departementskonstituert statssekretær 11. november 2011-16. desember 2011, Justis- og politidepartementet. Statssekretær 16. desember 2011, Justis- og politidepartementet. (Ap)

Pedersen, John Erik, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 18. juni 2007, Fiskeri- og kystdepartementet. Avskjed 31. desember 2008. (Ap)

Ballestad, Trond, seniorkonsulent. Politisk rådgiver (vikar) 13. august 2007-3. september 2007, Landbruks- og matdepartementet. (Sp)

Lindseth, Ketil, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 10. september 2007, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Politisk rådgiver 20. juni 2008, Helse- og omsorgsdepartementet. Statssekretær 27. februar 2009, Helse- og omsorgsdepartementet. (Ap)

Bartnes, Lars Erik, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 21. september 2007, Kommunal- og regionaldepartementet. Departementskonstituert statssekretær 10. august-15. september 2009, Kommunal- og regionaldepartementet. Statssekretær 20. oktober 2009, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Wøien, Anne Tingelstad, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 19. oktober 2007, Samferdselsdepartementet. Permisjon 28. desember 2008-13. februar 2009. Permisjon 10. august-15. september 2009. Avskjed 30. september 2009. (Sp)

Herning, Audun Kolsrud, valgkampsekretær. Politisk rådgiver 22. oktober 2007, Kunnskapsdepartementet (barnehage- og opplæringssaker). Avskjed 20. april 2009. (SV)

Lekve, Kyrre, næringspolitisk rådgiver. Politisk rådgiver 26. oktober 2007, Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningssaker). Statssekretær 20. oktober 2009, Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningssaker). (SV)

Blaker, Anne Margrete, miljøspesialist. Politisk rådgiver (vikar) 7. januar 2008, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Politisk rådgiver (vikar) 20. juni-1. august 2008, Nærings- og handelsdepartementet. (Ap)

Fjell, Lubna Jaffery, rådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 10. mars 2008, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 20. juni 2008. Politisk rådgiver (vikar) 20. juni 2008-29. mars 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet 30. mars 2009. Avskjed 20. oktober 2009. Politisk rådgiver 20. oktober 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Statssekretær 23. oktober 2009, Kultur- og kirkedepartementet (kultursaker). (Ap).

Knutsen, Lotte Grepp, kommunikasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 14. mars 2008, Barne- og likestillingsdepartementet. Statssekretær 27. mars 2009, Barne- og likestillingsdepartementet.  (Ap)

Gadgil, Arvinn E., UD-aspirant. Politisk rådgiver (vikar) 27. juni 2008-30. september 2009, Utenriksdepartementet (utviklingssaker) og Miljøverndepartementet. Avskjed 30. september 2009. (SV)

Torsvik, Solveig, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 24. juni 2008, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 2. oktober 2009. Politisk rådgiver  2. oktober 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009.(Ap)

Kismul, Ane Hansdatter, rådgiver. Politisk rådgiver 4. juli 2008, Landbruks- og matdepartementet. Ferie og permisjon 22. juni 2009-31. juli 2010. Avskjed 18. juni 2012. Politisk rådgiver 18. juni 2012, Landbruks- og matdepartementet. Avskjed 28. september 2012. Statssekretær 28. september 2012, Olje- og energidepartementet. (Sp)

Solbakken, Fride, leder. Politisk rådgiver 8. september 2008, Nærings- og handelsdepartementet. Departementskonstituert statssekretær 2. oktober 2009, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. (Ap)

Berger, Anne Cahtrine, rådgiver. Politisk rådgiver 1. januar 2009, Fiskeri- og kystdepartementet. Avskjed 2. oktober 2009. (Ap)

Hjelseth, Anja Kristin Salte, student. Politisk rådgiver (vikar) 9. januar-16. februar 2009, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Dale, Tord, sykepleier. Politisk rådgiver 27. mars 2009, Barne- og likestillingsdepartementet. Avskjed 20. oktober 2009. (Ap)

Felland, Jarand, seksjonssjef. Politisk rådgiver 15. april 2009, Olje- og energidepartementet. Permisjon 21. januar-28. mars 2010. Avskjed 15. april 2010.(Sp)

Raknes, Ketil, rådgiver. Politisk rådgiver 20. april 2009, Kunnskapsdepartementet (barnehage- og opplæringssaker). Avskjed 20. oktober 2009. (SV)

Skirbekk, Tarjei, informasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 24. april 2009, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 30. mai 2011. (Ap)

Mjøsund, Kjetil, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 29. april-10. august 2009, Justis- og politidepartementet. (Ap)

Jacobsen, Marit, administrasjonsleder. Politisk rådgiver (vikar) 18. mai-15. september 2009, Kommunal- og regionaldepartementet. (Sp)

Bakervik, Rune, regionsekretær. Politisk rådgiver (vikar) 1. juni-30. september 2009, Forsvarsdepartementet. (Ap)

Gjengedal, Hildegunn, direktør. Politisk rådgiver (vikar) 22. juni 2009-31. juli 2010, Landbruks- og matdepartementet. (Sp)

Blattmann, Trond Henry, rådgiver. Politisk rådgiver 22. oktober 2009, Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1. januar 2010. Avskjed 1. juli 2011. (Ap)

Beyer, Sindre Fossum,  informasjonssjef. Politisk rådgiver 23. oktober 2009, Statsministerens kontor. Permisjon 20. mai-8. august 2010. Departementskonstituert statssekretær 4. oktober 2012-12. november 2012, Statsministerens kontor. (Ap)

Gadgil, Arvinn E., tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 23. oktober 2009, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). Avskjed 23. mars 2012. Politisk rådgiver 23. mars 2012, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). Statssekretær 13. april 2012, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). (SV)

Solbakken, Fride, tidligere departementskonstituert statssekretær. Politisk rådgiver 23. oktober 2009, Fiskeri- og kystdepartementet. Avskjed 18. mai 2011. (Ap)

Raadim, Kathrine, internasjonal sekretær. Politisk rådgiver 26. oktober 2009, Forsvarsdepartementet. Avskjed 11. november 2011. Politisk rådgiver 11. november 2011, Forsvarsdepartementet. Permisjon 27. april 2012. Avskjed 21. september 2012. Politisk rådgiver 21. september 2012, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Permisjon 21. september 2012-19. januar 2013. Departementskonstituert statssekretær fra 7. september 2013, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (Ap)

Ness, Randi, rådgiver. Politisk rådgiver 26. oktober 2009, Finansdepartementet. (Ap)

Solheim, Roger, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 29. oktober 2009, Kultur- og kirkedepartementet (kultursaker). Kulturdepartementet 1. januar 2010. Konstituert statssekretær 13. januar-16. august 2010, Kulturdepartementet. Konstituert statssekretær 7. mars 2011-31. oktober 2011, Kulturdepartementet. Permisjon 1. november 2011. Avskjed 1. mars 2012. (Ap)

Øyan, Jon Reidar, informasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 29. oktober 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (arbeidssaker). Arbeidsdepartementet 1. januar 2010. Justis- og politidepartementet 24. januar 2011. Avskjed 1. februar 2011. (Ap)

Paulsen, Line Gaare, informasjonsrådgiver. Politisk rådgiver 2. november 2009, Barne- og likestillingsdepartementet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1. januar 2010. Avskjed 5. mars 2012. Politisk rådgiver 5. mars 2012, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Avskjed 23. mars 2012. (SV)

Lindebotten, Heidi, student. Politisk rådgiver 4. november 2009, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 1. oktober 2010. (Ap)

Moen, Jeanette Iren, samfunnspolitisk rådgiver. Politisk rådgiver 2. november 2009, Nærings- og handelsdepartementet. Statssekretær 25. mai 2012, Nærings- og handelsdepartementet. (Ap)

Garberg, Audun, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 9. november 2009, Miljøverndepartementet. Avskjed 23. mars 2012. Politisk rådgiver 23. mars 2012, Miljøverndepartementet. (SV)

Handegard, Sigrid Brattabø, ordfører. Politisk rådgiver 23. november 2009, Samferdselsdepartementet. Avskjed 18. juni 2012. Politisk rådgiver 18. juni 2012, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Hjelseth, Anja Kristin Salte, tidligere politisk rådgiver (vikar). Politisk rådgiver 30. november 2009, Kommunal- og regionaldepartementet. Avskjed 5. juli 2013. (Sp)

Stenseng, Kjersti, daglig leder. Politisk rådgiver (vikar) 13. januar-16. august 2010, Kulturdepartementet. (Ap)

Vigdenes, Ivar, politisk sekretær. Politisk rådgiver (vikar) 21. januar-28. mars 2010, Olje- og energidepartementet. Politisk rådgiver 28. mars 2010, Olje- og energidepartementet. Avskjed 4. mars 2011. Politisk rådgiver 4. mars 2010, Olje- og energidepartementet. Avskjed 6. februar 2013. (Sp)

Tollefsen, John Trygve, politisk rådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 20. mai-8. august 2010, Statsministerens kontor. (Ap)

Dale, Tord, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 25. juni 2010, Helse- og omsorgsdepartementet. Departementskonstituert statssekretær 3. mars 2011-11. mai 2011, Helse- og omsorgsdepartementet. Avskjed 21. september 2012. Politisk rådgiver 21. september 2012, Fiskeri- og kystdepartementet. (Ap) 

Tørres, Liv, spesialrådgiver. Politisk rådgiver 24. januar 2011, Arbeidsdepartementet. Avskjed 22. juli 2011. (Ap)

Nyhus, Stian, fylkessekretær. Politisk rådgiver (vikar) 4. mars 2011-7. april 2011, Helse- og omsorgsdepartementet. (Ap)

Aasvik, Siv Larssen, faglærer. Politisk rådgiver (vikar) 15. mars 2011-14. juni 2011, Kulturdepartementet. (Ap)

Henriksen, Martin, student og rådgiver. Politisk rådgiver 18. mai 2011, Fiskeri- og kystdepartementet. Avskjed 21. september 2012. Politisk rådgiver 21. september 2012, Arbeidsdepartementet. Avskjed 13. mai 2013. (Ap)

Brudeset, Signe, internasjonal sekretær. Politisk rådgiver (vikar) 30. mai 2011-15. september 2011, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (Ap)

Stenseng, Kjersti, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 14. juni 2011-31. oktober 2011, Kulturdepartementet. Konstituert statssekretær 1. november 2011-31. desember 2011, Kulturdepartementet. Politisk rådgiver (vikar) 1. januar 2012, Kulturdepartementet, ansatt 2. mars 2012. Statssekretær 15. mai 2012, Kulturdepartementet. (Ap)

Øyan, Jon Reidar, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 30. juni 2011, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Departementskonstituert statssekretær 11. november 2011-31. desember 2011, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. (Ap)

Flaa, Jardar, tidligere politisk rådgiver. Politisk rådgiver 1. august 2011, Arbeidsdepartementet. Avskjed 21. september 2012. (Ap)

Bergmål, Astrid, politisk rådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 20. oktober 2011, Justis- og politidepartementet. Avskjed 11. november 2011. Politisk rådgiver (vikar) 11. november 2011, Justis- og politidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012. Permisjon 19. april 2012-19. desember 2012. (Ap)

Huitfeldt, Astrid, samfunnskontaktleder. Politisk rådgiver 20. oktober 2011, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). Avskjed 21. september 2012. Politisk rådgiver 21. september 2012, Helse- og omsorgsdepartementet. (Ap)

Aukrust, Åsmund Grøver, nestleder. Politisk rådgiver (vikar) 1. november 2011-31. desember 2011, Kulturdepartementet. (Ap)

Wennesland, Øyvind Grøslie, politisk rådgiver. Politisk rådgiver (vikar) 11. november 2011-31. desember 2011, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. (Ap)

Gramnæs, Katrine, informasjonsleder. Politisk rådgiver 30. januar 2012, Kunnskapsdepartementet (barnehage- og grunnskolesaker), Kunnskapsdepartementet 23. mars 2012. (SV)

Helmersen, Elisabeth, fylkessekretær. Politisk rådgiver 1. mars 2012, Justis- og beredskapsdepartementet. Permisjon 13. mai 2013. Avskjed 30. juni 2013. (Ap)

Horsbøl, Kine Sperre, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 23. mars 2012, Barne-, familie- og inkluderingsdepartementet. Permisjon 1. september 2012-8. mars 2013. (SV)

Melkevoll, Laila, fylkessekretær. Politisk rådgiver 16. april 2012, Kommunal- og regionaldepartementet. (Sp)

Linge, Olav Magnus, leder. Politisk rådgiver 18. april 2012, Miljøverndepartementet. Avskjed 15. mars 2013. (SV)

Berge, Unni Grønsberg, nestleder. Politisk rådgiver 20. april 2012, Utenriksdepartementet (utviklingssaker). (SV)

Aune, Ingrid Johansen, informasjonskonsulent. Politisk rådgiver (vikar) 15. mai 2012, Forsvarsdepartementet. Avskjed 21. september 2012. Politisk rådgiver (vikar) 21. september 2012-25. januar 2013, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (Ap)

Rehman, Shakeel, ungdomssekretær. Politisk rådgiver 6. juni 2012, Kulturdepartementet. Avskjed 21. september 2012. (Ap)

Brenna, Tonje, generalsekretær. Politisk rådgiver 6. august 2012, Statsministerens kontor. Justis- og beredskapsdepartementet 21. mai 2013. (Ap)

Brodal, Linn, student. Politisk rådgiver (vikar) 29. august 2012-8. mars 2013, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (SV)

Solberg, Torstein Tvedt, student. Politisk rådgiver 19. september 2012, Nærings- og handelsdepartementet. Avskjed 7. juni 2013.  (Ap)

Ottesen, Atle, gruppeleder. Politisk rådgiver 21. september 2012, Forsvarsdepartementet. Avskjed 31. mars 2013. (Ap)

Fossbakken, Håvard, organisasjonssjef. Politisk rådgiver 21. september 2012, Kulturdepartementet. Avskjed 21. juni 2013. (Ap)

Aanerud, Anne Marie, politisk rådgiver. Politisk rådgiver 1. oktober 2012, Landbruks- og matdepartementet. (Sp)

Sundsbø, Svein, tidligere statsråd. Politisk rådgiver 8. februar 2013 (Sp)

Tresselt, Line, konsulent. Politisk rådgiver 8. april 2013, Forsvarsdepartementet. (Ap)

Nerheim, André, spesialrådgiver. Politisk rådgiver 13. mai 2013, Arbeidsdepartementet. (Ap)

Vestre, Jan Christian, daglig leder. Politisk rådgiver 3. juni 2013, Nærings- og handelsdepartementet. (Ap)

Lødrup, Julie, forbundssekretær. Politisk rådgiver 21. juni 2013, Kulturdepartementet. (Ap)

Kolstø, Sven Jørund, sivilingeniør. Politisk rådgiver 8. juli 2013, Kommunal- og regionaldepartementet. (Sp)

 

Statsrådsekretær
(regjeringsråd).
Frisak, Nina, regjeringsråd og statsrådsekretær.

Spildo, Arne, assisterende regjeringsråd og assisterende statsrådsekretær.I statsråd 14. oktober 2013 søkte Jens Stoltenbergs andre regjering avskjed, etter at valget 9. september 2013 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Harald V i statsråd 16. oktober 2013, med virkning fra 16. oktober 2013 kl. 12.00.  Samtidig ble Erna Solbergs regjering utnevnt, med virkning fra 16. oktober 2013 kl. 12.00.

 

                                                     Oppdatert 16. oktober 2013