Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven (tilpasninger som følge av covid-19). Det foreslås at lovbestemmelsene skal gjelde frem til 31. desember 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2021

Viser 1-100 av 193 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2