TFO 2014 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.01.2014

Følg saken TFO - tildeling i forhåndsdefinerte områder

 • Pressemelding

  TFO 2017 – Rekordmange tildelinger for videre utforskning av norsk sokkel

  Olje- og energidepartementet tilbyr 75 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017 (TFO 2017).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Høring om TFO 2018 – tildeling i forhåndsdefinerte områder

  Olje- og energidepartementet har i dag startet årets konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel - TFO 2018.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Rekordstor interesse for leting på norsk sokkel - TFO 2017

  Olje- og energidepartementet har ikke siden TFO-ordningen ble innført i 2003 mottatt så mange søknader fra oljeselskapene i en TFO-runde (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Utlysning av TFO 2017

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2017 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Oppstart av TFO 2017

  Olje- og energidepartementet har i dag startet prosessen med neste års konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Første del av prosessen er en offentlig høring av det forhåndsdefinerte området.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Stor interesse for leting etter olje og gass i Norge - TFO 2016

  Da søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden i de best kjente leteområdene (TFO 2016) gikk ut, hadde 33 oljeselskaper meldt sin interesse for å få tildelt nytt areal for å lete etter olje og gass i de beste kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Oppstart av ny konsesjonsrunde på norsk sokkel – utlysning av TFO 2016

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2016 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2015

  Kongen i Statsråd tildelte 5. februar 2016 56 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene). De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (27), Norskehavet (24) og Barentshavet (5). Samtlige rettighetshavere har samtykket til tildelingene.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2015 – Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

  Olje- og energidepartementet tilbyr 56 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2015 (TFO 2015).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Fortsatt stor interesse for leting etter olje og gass i Norge

  Søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden i de best kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel (TFO2015) var onsdag 2. september. Mange selskaper har meldt sin interesse for å få lete etter olje og gass.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2014

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Høring TFO 2015

  Olje- og energidepartementet inviterer til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2015.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  - Fortsatt store muligheter i Norges viktigste næring

  Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord. I talen sin la han vekt på hvordan verdiskaping og aktivitet kan opprettholdes i et langsiktig perspektiv.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Fortsatt stor interesse for norsk sokkel - TFO2014

  - Det er gledelig å se at det har kommet inn rekordmange søknader fra til sammen 47 selskaper i årets TFO-runde. Omfattende og forutsigbar tilgang til attraktivt areal er en forutsetning for å oppfylle regjeringens ambisjoner om et høyt aktivitetsnivå og langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2014 - Utlysning av areal

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen - TFO 2014 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2015.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2013 - Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

  Regjeringen har bestemt å tilby andeler til 48 selskaper i 65 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 (TFO 2013).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Høring TFO 2014

  Olje- og energidepartementet inviterer til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2014.

  Olje- og energidepartementet

 • Høring

  TFO 2014 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 20.01.2014

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2013: Fortsatt stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 50 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2013 i løpet av januar 2014.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2013: Utlysning av areal

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen - TFO 2013 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2014.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2012 - Tildeling

  I dag 8. februar 2012 har Kongen i Statsråd formelt tildelt 51 utvinningstillatelser i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2012.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO2012 - Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

  Departementet tilbyr andeler til 40 selskaper i 51 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012 (TFO 2012).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2013 på offentlig høring

  Olje- og energidepartementet har invitert til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2013.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2012 – Rekordstor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2012 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 47 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2012 i januar 2013.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2012: Utlysning av areal

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2011 – Tildeling

  I dag 3. februar 2012 har Kongen i Statsråd formelt tildelt 60 utvinningstillatelser i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2011 - tilbud om andeler

  Regjeringen har vedtatt å tilby 60 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2011 (TFO 2011).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Utløp av høringsfrist TFO 2012

  Høringsfristen for TFO (tildeling av forhåndsdefinerte områder) 2012 gikk ut 7. desember. Olje- og energidepartementet har mottatt totalt 31 høringsuttalelser fordelt på 35 aktører.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2012 på offentlig høring

  Olje- og energidepartementet har invitert til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling av forhåndsdefinerte områder) 2012.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2011 – Stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen, kl. 12.00 i dag, for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 43 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2011 i løpet av årsskiftet 2011/2012.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2011: Åpner for utvidet leting i modne områder

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene rundt årsskiftet 2011/2012.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2010 – tildeling av utvinningstillatelser

  I dag har Kongen i statsråd formelt tildelt 49 utvinningstillatelser i TFO 2010. Regjeringens tilbud var 50 utvinningstillatelser i TFO 2010.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Riis-Johansen presenterte 50 nye utvinningstillatelser

  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte tirsdag 50 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010 (TFO 2010).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2010 – tilbud om andeler

  Regjeringen har vedtatt å tilby 50 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010 (TFO 2010). Se fullstendig oversikt og sokkelkart.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 41 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2010 i løpet av årsskiftet 2010/2011.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Mye nytt areal i TFO gir nye muligheter i nord

  Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2009 – tilbud om andeler

  Regjeringen har vedtatt å tilby 38 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2009 (TFO 2009).

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  Starter arbeidet med TFO 2010

  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen markerer i dag starten på arbeidet med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2010.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2009: Fortsatt stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 44 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2009 i løpet av årsskiftet 2009/2010.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009

  Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

  Olje- og energidepartementet

 • Nyhet

  TFO 2008 – tildeling av utvinningstillatelser

  I dag har Kongen i Statsråd formelt tildelt 35 nye utvinningstillatelser i TFO 2008. Tildelingene i dag er i henhold til tilbudene om nye utvinningstillatelser som ble behandlet i Regjeringen 18. desember 2008 og oversendt selskapene.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2008 – tilbud om andeler

  Regjeringen har i dag vedtatt å tilby 34 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008).

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2008 – stor interesse for modne områder på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 47 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2008 tidlig i 2009.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Utlysning - tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008

  Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2007 – tilbud om andeler

  Regjeringen har behandlet forslaget til tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2007, TFO 2007. Tilbudet som sendes ut til selskapene innebærer tildeling av 52 utvinningstillatelser. Dette er områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet og der fiskeri- og miljøfaglige råd er fulgt.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2007 – stor interesse for å lete på norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)* 2007 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 46 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2007 i løpet av årsskiftet 2007/2008.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Flere tildelinger i TFO 2006

  Det er i dag sendt ut tilbud til 22 selskaper om andeler i ytterligere 10 utvinningstillatelser i forbindelse med TFO 2006.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Rekordhøyt antall tildelinger i TFO 2006; Utvidelser i Barentshavet i TFO 2007; Timeplan for 20. konsesjonsrunde

  Det har vært stor interesse for denne konsesjonsrunden og hard konkurranse om flere av blokkene.

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2006 — Høy interesse for norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2006 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 43 selskaper. (29.09.06)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Stort areal utlyst i modne deler av norsk sokkel

  Regjeringen lyser med dette ut Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2006 (TFO 2006). (21.02.06)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Stor interesse for å lete i modne områder på norsk sokkel

  Olje- og energidepartementet vil tildele i alt 45 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken i Norskehavet til 26 selskaper. (15.12.05)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2005 — Høy interesse for norsk sokkel

  Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2005 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 29 selskaper. (30.09.05)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2005 — Viktige utvidelser av de forhåndsdefinerte områdene

  Regjeringen lyste mandag ut Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005). (31.01.05)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO 2004 - omfattende tilbud fra olje- og energiministeren

  Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 21 selskaper på i alt 28 utvinningstillatelser i Nordsjøen, på Haltenbanken i Norskehavet og i Barentshavet rundt Snøhvitfeltet. (06.12.04)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  TFO2004 - Stor interesse for modne deler av norsk sokkel

  -De mange søknadene vi har mottatt om tildelinger av utvinningstillatelser i TFO2004 bekrefter at den store interessen for modne deler av norsk sokkel fortsetter. (01.10.2004)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004 - utlysning av areal

  - Regjeringen lyser med dette ut "Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004" (TFO 2004). (29.01.04)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 - tilbud om deltakerandeler i utvinningstillatelser

  Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 13 selskaper på i alt 19 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken. ( 01.12.03)

  Olje- og energidepartementet

 • Pressemelding

  Søknader – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003

  Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2003 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 16 selskaper. (01.10.2003)

  Olje- og energidepartementet

 • Tale/innlegg

  Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 – utlysning av areal

  - Regjeringen legger med dette om konsesjonstildelingssystemet for å stimulere til en mer effektiv utforskning av de modne områdene på hele den norske sokkelen. (26.05.03)

  Olje- og energidepartementet