Tegnspråkutvalget

Utvalget skal utrede situasjonen for norsk tegnspråk. Utredningen ble varslet i språkloven, som ble behandlet av Stortinget våren 2021.

 

Utvalget får i oppdrag å gå gjennom lovverk, ordninger og tiltak som omfatter norsk tegnspråk. Det skal sammenfatte tilgjengelig kunnskap om hvordan ulikt regelverk som sikrer bruk av tegnspråk, fungerer i praksis. Utvalget skal også hente inn ny kunnskap om hva som er hovedutfordringene når det gjelder tilgang til tegnspråk og hvordan disse utfordringene virker inn på ulike områder i livet. Det skal i tillegg gi innspill til tiltak og ordninger som kan øke tilgangen på norsk tegnspråk.

Frist for å levere rapport er 1. juni 2023, og utvalgets sekretariat skal ligge i Kulturdepartementet.

Om Tegnspråkutvalget

Opprettet: 2021

Opphørt: 2023

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Å utvikle språk og en språklig identitet er en menneskerett og et viktig utgangspunkt for en aktiv, norsk språkpolitikk. Med utgangspunkt i formålet med språkloven er hovedoppdraget til utvalget å foreslå hvordan tilgangen til tegnspråk kan økes i relevante sektorer, uten at det dermed gis en heldekkende gjennomgang av levekårene til døve. Dette skal gi grunnlag for en fornyet tegnspråkpolitikk i tråd med språkloven.

Full mandattekst Tegnspråkutvalget

Aktive medlemmer (pr. 11/9/2021)

  • Hilde Haualand Leder
  • Torill Ringsø Medlem
  • Arnstein Overøye Medlem
  • Brita Fladvad Nielsen Medlem
  • Camilla Høiberg Medlem
  • Jon Christian Fløysvik Nordrum Medlem
  • Hilde Sollid Medlem
  • Joseph Murray Medlem
  • Sissel Gjøen Medlem
  • Rune Anda Medlem