Tegnspråkutvalget

Utvalget skal utrede situasjonen for norsk tegnspråk. Utredningen ble varslet i språkloven, som ble behandlet av Stortinget våren 2021.

 

Utvalget får i oppdrag å gå gjennom lovverk, ordninger og tiltak som omfatter norsk tegnspråk. Det skal sammenfatte tilgjengelig kunnskap om hvordan ulikt regelverk som sikrer bruk av tegnspråk, fungerer i praksis. Utvalget skal også hente inn ny kunnskap om hva som er hovedutfordringene når det gjelder tilgang til tegnspråk og hvordan disse utfordringene virker inn på ulike områder i livet. Det skal i tillegg gi innspill til tiltak og ordninger som kan øke tilgangen på norsk tegnspråk.

Frist for å levere rapport er 1. juni 2023, og utvalgets sekretariat skal ligge i Kulturdepartementet.

Utvalget har følgende medlemmer:

Hilde Haualand, professor, Oslo (leder)

Joseph Murray, professor, Ål

Torill Ringsø, ph.d.-student, Trondheim

Brita Fladvad Nielsen, førsteamanuensis, Trondheim

Arnstein Overøye, lærer, Stavanger

Sissel Gjøen, miljøterapeut, Oppegård

Hilde Sollid, professor, Tromsø

Rune Anda, pensjonist, Bergen

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis, Oslo

Camilla Høiberg, administrasjonsdirektør, Oslo