Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2020

Søket ditt gav 83 treff.