Revidert nasjonalbudsjett 2022: Dokumenter og pressemeldinger

12. mai la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Departementenes budsjetter og pressemeldinger

Pressemelding:

Forsvarsdepartementets pressetelefon: 23 09 60 11 / fdinfo@fd.dep.no 

 

Pressemeldinger: 

Klima- og miljødepartementets pressetelefon: 947 82 505 (ikke sms)

Pressemeldinger:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: +47 22 24 90 90