Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen, som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Høringsforslaget finnes også på samisk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2017

Viser 1-100 av 330 treff.

  • Side 1 av 4
  • Side 1 av 4