Kirke- og undervisningsdepartementet (Departementet for kirke- og undervisningsvesenet) (1819–1981)

Navnet Kirke- og undervisningsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1819, ved at 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) fikk nytt navn. Hovedtyngden av sakene i Kirke- og undervisningsdepartementet hadde linjer tilbake via 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter, som ble opprettet 2. mars 1814. 3. august 1885 ble tekniske skoler og den europeiske gradmåling overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet til det nyopprettede Arbeidsdepartementet. 1. juli 1913 ble sedelighets- og avholdssaker overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Sosialdepartementet. 1. oktober 1916 ble fattig- og omstreifervesenet overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Sosialdepartementet.  I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. 1. januar 1990 ble Kirke- og undervisningsdepartementets navn endret til Utdannings- og forskningsdepartementet, og kirkesakene overført til Kirke- og kulturdepartementet.

Regjeringspolitikere