Landsverneplan for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Landsverneplan for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) skal gi en oversikt over historien til staten. Eiendommene som er med dokumenterer denne historien. Planen danner grunnlaget for videre forvaltning av de kulturhistoriske eiendommene som hører til sektoren. Det er i tillegg et mål å bidra til økt bevissthet og kompetanse om historie og kulturminneforvaltning.

Landsverneplan for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) skal gi en oversikt over historien til staten. Eiendommene som er med dokumenterer denne historien. Planen danner grunnlaget for videre forvaltning av de kulturhistoriske eiendommene som hører til sektoren. Det er i tillegg et mål å bidra til økt bevissthet og kompetanse om historie og kulturminneforvaltning.

Landsverneplan for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet - Innledning (pdf)

Innholdsfortegnelse (pdf)


Statens hus

 
Statens hus i Vadsø:

Finnmark fylkesmannsbolig, Vadsø:

Vaktmesterbolig Statens hus i Vadsø:


Regjeringens representasjonsanlegg

 
Regjeringens representasjonsanlegg:

Inkognitogt. 18, Oslo:


Gimlekomplekset, Oslo


Oslo bispegård


Bygdø Kongsgård

Dronningberget:

Rohdeløkken:

Thulstrupløkken og Gartneriet:

Gårdsbruket:


Strømsborg:

Kongeskogen:

Hengsåsen:

Hengsenga:

Skolehagen:


Fjellstuer

Mollisjok fjellstue i Finnmark:

Jotkajavre fjellstue i Finnmark:

Ravnastua fjellstue i Finnmark:

Bæivasgiedde fjellstue i Finnmark:

Harvasstua i Nordland:

Til toppen