Pressemeldinger til Samarbeidsregjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2003

Pressemeldinger til Samarbeidsregjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2003

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Forsvarsdepartementet

Helsedepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosialdepartementet

Utdannings- og forskingsdepartementet

Utenriksdepartementet