Rapporter om planlegging, geodata, by- og stedsutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/planavdelingen har de siste årene bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer om tema relevant for planlegging- etter plan- og bygningsloven og by- og stedsutvikling.

Det finnes en egen samleside for rapporter på regjeringen.no