Statsbudsjettet 2017

6. oktober 2016 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017.

Nett-TV:

Budsjettdokumenter:

Om departementenes budsjetter: