Statsbudsjettet 2017

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

6. oktober la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017.

Nett-TV:

Budsjettdokumenter:

Om departementenes budsjetter: