Statsbudsjettet 2017

6. oktober 2016 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017.

Nett-TV:

Budsjettdokumenter:

 

Om departementenes budsjetter:

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressekontakt:
Ståle Norang, mob.  
414 38 011.

Budsjettdokument:

Hovedpressemelding:

Fylkesoversikt:

Temapressemeldinger:

 

Grafiske presentasjoner av budsjettet:

 

 

Samferdselskartet:

På kartet over finner du oversikt over veg-, bane-, havne- og lufthavnprosjekter - både fullførte, under bygging eller omtalte i Nasjonal transportplan.

 

Samferdselsdepartementets pressetelefon: 919 14 777 (hverdager 8-16)

Til toppen