Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018.

Nett-TV

Budsjettdokumenter:  

Om departementenes budsjetter: