Tolkningsuttalelser om kommuneloven 1992 (opphevet)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  1. Lovens formål og virkeområde. Kommunal og fylkeskommunal planlegging. (§§ 1 - 5)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  2. De kommunale og fylkeskommunale organer. (§§ 6 - 17)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  3. Kommunal og fylkeskommunal parlamentarisme. (§§ 18 - 21)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  4. Kommunens og fylkeskommunens administrasjon. (§§ 22 - 26)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  5. Interkommunalt samarbeid. (§§ 27 - 28)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. (§§ 29 - 39)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  6A. Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger. (§§ 39 a - 39b)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  7. De folkevalgtes rettigheter og plikter. (§§ 40 - 43)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering. (§§ 44 - 49 a)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  9. Gjeldsforpliktelser m.m. (§§ 50 - 58)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 10. Lovlighetskontroll. Statlig godkjenning av økonomiske forpliktelser. (§§ 59 - 60)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 11. Kommunalt og fylkeskommunalt foretak. (§§ 61 - 75)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. (§§ 76 - 80)