Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Innholdet i "En normal hverdag med økt beredskap"

17.09.2021: Regjeringen kommer nå med flere detaljer om hva "En normal hverdag med økt beredskap" innebærer. Når det etter hvert blir aktuelt å gå videre til "En normal hverdag med økt beredskap" vil befolkningen i svært liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen.

Utsnitt av helseperson med beskyttelsesutstyr og koronatestutstyr

Innfører nedjustert TISK i kommunene

17.09.2021: Regjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september. Når det blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap", vil nedjustert TISK opprettholdes i en overgangsperiode på om lag fire uker.

Plakat med nasjonale tiltak fra 28. oktober 2020

Oversikt over nasjonale tiltak

10.09.2021: Her er oversikt over nasjonale tiltak, oppdatert 9. september. Dette er nasjonale tiltak som gjelder alle. Sjekk din kommunes nettsider for lokale tiltak.

Aktuelt nå

Nett-tv

To riksløver og teksten Norge og Departementene

Pressekonferanse om koronasituasjonen 17. september

Pressekonferanse om koronasituasjonen fredag 17. september kl. 13.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

Skjermbilde av koronasertifikat

Koronasertifikatet etter gjennomgått covid-19 blir grønt i 12 måneder

10.09.2021: Koronasertifikatet til innenlands bruk oppdateres 10. september slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom.

Utsnitt av globus som viser Europa

Kart over røde og gule land (FHI)

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet. Her finner du du kart over områder i Europa og informasjon om karanteneplikt ved innreise til Norge.

Illustrasjon person med koffert

Om innreise til Norge

08.09.2021: For å begrense importsmitte, skal vi fortsatt ha innreiserestriksjoner. Fra 12. september gjøres det imidlertid lettelser i innreiserestriksjonene for kjærester og familiemedlemmer fra land utenfor EU/EØS-området.

Illustrasjon av en koffert med klistremerker på fra forskjellige reisemål

Spørsmål og svar om utenlandsreiser

10.09.2021: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det gjøres unntak for enkelte land og områder utenfor EU. Reiserådet gjelder til 1. oktober 2021. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

NOU 2021: 6

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport 14. april 2021.