Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Tegning av regnbue over teksten "Alt blir bra"

Rapport fra Koronakommisjonen

14.04.2021: 24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport 14. april 2021.

Illustrasjon person med munnbind

Regionale tiltak ved lokale smitteutbrudd

12.04.2021: Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner ved et smitteutbrudd. Det vil alltid være de strengeste innførte tiltakene (lokalt, regionalt, nasjonalt) i et område som gjelder. Det betyr for eksempel at dersom de regionale tiltakene er strengere enn de nasjonale tiltakene, så gjelder de regionale tiltakene.

Plakat med nasjonale tiltak fra 28. oktober 2020

Oversikt over nasjonale tiltak

13.04.2021: Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet. Det vil bli endringer i tiltakene fra og med midnatt, natt til 16. april. Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene.

Aktuelt nå

Nett-tv

To riksløver og teksten Norge og Departementene

15.04.2021:

Pressekonferanse torsdag 15. april

Invitasjon til pressekonferanse torsdag 15. april kl. 16 med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Direktør Camilla Stoltenberg og smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet vil også vere til stades. Tema er vaksine.

Guri Melby, Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad på talerstolene i Glacisgata 1

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen

13.04.2021: Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. Kommuner med høyt smittetrykk må vurdere å sette inn lokale tiltak før fredag.

Plan for gradvis gjenåpning

14.04.2021: Med økende vaksinasjon vil det være behov for en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet.

Illustrasjon person med koffert

Om innreise til Norge

14.04.2021: For å begrense importsmitte, er det strammet kraftig inn på utlendingers adgang til å reise inn til Norge. I utgangspunktet kan kun utlendinger som er bosatt i Norge reise inn i Norge nå. Dette gjelder også EØS-borgere.

Illustrasjon av en koffert med klistremerker på fra forskjellige reisemål

Spørsmål og svar om utenlandsreiser

12.04.2021: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet er forlenget til 15. mai. Les mer om UDs reiseråd.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

NOU 2021: 6

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport 14. april 2021.