Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ved talerstol. Blå pressevegg i bakgrunnen.

Flere reisende må på karantenehotell

07.05.2021: Regjeringen har besluttet at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen, skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig om reisen har vært nødvendig eller ikke.

Plakat med nasjonale tiltak fra 28. oktober 2020

Oversikt over nasjonale tiltak

16.04.2021: Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 16. april. Tiltakene gjelder inntil videre. Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene.

Illustrasjon person med munnbind

Regionale tiltak ved lokale smitteutbrudd

03.05.2021: Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner ved et smitteutbrudd. Det vil alltid være de strengeste innførte tiltakene (lokalt, regionalt, nasjonalt) i et område som gjelder. Det betyr for eksempel at dersom de regionale tiltakene er strengere enn de nasjonale tiltakene, så gjelder de regionale tiltakene.

Aktuelt nå

Nett-tv

To riksløver og teksten Norge og Departementene

Helse- og omsorgsministeren mottar rapport om bruk av AstraZeneca og Janssen-vaksinene i Norge

Mandag klokka 10.00 overleverer Lars Vorland rapporten fra ekspertutvalget til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Logo Viken fylke

Viderefører regionale tiltak i flere Viken-kommuner

07.05.2021: I Viken fylke er smittenivået fremdeles høyt i enkelte kommuner og det er stor variasjon i smittetrykket fra kommune til kommune. Regjeringen viderefører regionalt tiltaksnivå B i ni Viken-kommuner. I ti kommuner avsluttes de regionale tiltakene ved midnatt, natt til mandag 10. mai.

Norsk flagg på husvegg

Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021

22.04.2021: Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

Illustrasjon person med koffert

Om innreise til Norge

07.05.2021: For å begrense importsmitte, er det strammet kraftig inn på utlendingers adgang til å reise inn til Norge. I utgangspunktet kan kun utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge reise inn i Norge nå. Dette gjelder også EØS-borgere.

Illustrasjon av en koffert med klistremerker på fra forskjellige reisemål

Spørsmål og svar om utenlandsreiser

07.05.2021: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet er forlenget til 15. mai. Les mer om UDs reiseråd.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

NOU 2021: 6

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport 14. april 2021.