Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon person med koffert

Om innreise til Norge

05.10.2021: Vi går nå inn i en normal hverdag med økt beredskap. Innreiserestriksjonene fjernes gradvis.

Illustrasjon av en koffert med klistremerker på fra forskjellige reisemål

Spørsmål og svar om utenlandsreiser

01.10.2021: Det globale reiserådet ble opphevet 1. oktober 2021 og ingen land fikk nye pandemirelaterte reiseråd i den forbindelse. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Det kan derfor bli aktuelt å utstede reiseråd til land dersom pandemien igjen skaper store utfordringer. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Utsnitt av globus som viser Europa

Kart over røde og gule land (FHI)

Her finner du du kart over områder i Europa og informasjon om karanteneplikt ved innreise til Norge.

Aktuelt nå

Europakart, illustrasjon

Endringer i innreiseregler for land og områder

15.10.2021: Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene fra Ungarn, Norrbotten i Sverige og tre regioner i Finland. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 18. oktober.

Utsnitt av tidslinje

Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar 2020 erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset. Tidslinjen viser tiltak regjeringen fortløpende iverksetter.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Covid-19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien

27.09.2021: Regjeringen Solbergs strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien og beredskapsnivået og grunnleggende beredskapstiltak som forventes i en normal hverdag med økt beredskap.