Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Visualisering av koronaviruset

Råd og regler om koronaviruset

Du finner gjeldende informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset hos Helsenorge.

Flyvinge med skyer og sol i bakgrunnen

UDs reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med og en oversikt over hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Norgeskart uten detaljer

Langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen

05.04.2022: Pandemien er nå i en annen fase, men vi må fortsatt leve med koronaviruset. Regjeringen har utarbeidet en strategi og beredskapsplan for videre håndtering av pandemien, og følger situasjonen nøye.

Aktuelt nå

Medisinflasker merket med «Covid-19 Coronavirus Vaccine»

Flere får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine

12.09.2022: Regjeringen har gitt kommunene klarsignal til å tilby personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer en oppfriskningsdose koronavaksine. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

Sprøyte stukket inn i modell av koronavirus

Regjeringen anbefaler alle fra 65 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine

05.08.2022: Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. De nye anbefalingene er basert på råd fra Folkehelseinstituttet som regjeringen nylig har mottatt.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk. Det gjelder for eksempel smittekarantene og innreisekarantene, arrangementer og private sammenkomster, og smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og virksomheter.

Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien

05.04.2022: Etter to år med pandemi er vi nå i en fase der det er grunn til håp om at vi kan holde samfunnet åpent og lære oss å leve med koronaviruset uten bruk av inngripende smitteverntiltak.