Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon person med koffert

Om innreise til Norge

05.10.2021: Vi går nå inn i en normal hverdag med økt beredskap. Innreiserestriksjonene fjernes gradvis.

Illustrasjon av en koffert med klistremerker på fra forskjellige reisemål

Spørsmål og svar om utenlandsreiser

22.10.2021: Det globale reiserådet ble opphevet 1. oktober 2021 og ingen land fikk nye pandemirelaterte reiseråd i den forbindelse. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Det kan derfor bli aktuelt å utstede reiseråd til land dersom pandemien igjen skaper store utfordringer. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Utsnitt av globus som viser Europa

Kart over røde og gule land (FHI)

Her finner du du kart over områder i Europa og informasjon om karanteneplikt ved innreise til Norge.

Aktuelt nå

Pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 28. oktober

Invitasjon til pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 28. oktober kl. 13.00 med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, assisterende helsedirektør Espen Nakstad og direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

Illustrasjon av et norgeskart.

Oppdatert rundskriv om kommunale smitteverntiltak

27.10.2021: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et justert rundskriv for å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd.

Utsnitt av tidslinje

Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar 2020 erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset. Tidslinjen viser tiltak regjeringen fortløpende iverksetter.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak - erstatter rundskriv I-7/2020

26.10.2021: Rundskrivet om kommunale smitteverntiltak er oppdatert og justert i tråd med fasen "En normal hverdag med økt beredskap", regjeringens strategi- og beredskapsplan og FHIs kommunelegehåndbok. Formålet med rundskrivet er å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd.