Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Guri Melby, Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad på scenen i Marmorhallen.

Regjeringen fortsetter gjenåpningen

18.06.2021: Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

Flyvinge med skyer og sol i bakgrunnen

Gjenåpning: Trinnvis åpning for reiser i trygge rammer

18.06.2021: Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge.

Plakat med nasjonale tiltak fra 28. oktober 2020

Oversikt over nasjonale tiltak

20.06.2021: Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet.  Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene.

Aktuelt nå

Nett-tv

To riksløver og teksten Norge og Departementene

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Fredag 18. juni kl. 13.00 inviterer statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til pressekonferanse om koronasituasjonen. Pressekonferansen vil handle om gjenopninga av Noreg.

Kartutstnitt av Europa som viser røde og gule land

Kart over røde og gule land (FHI)

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet. Her finner du du kart over områder i Europa og informasjon om karanteneplikt ved innreise til Norge.

Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge

14.06.2021: Koronasertifikatet innføres for innenlandsbruk ved trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Koronasertifikatet kan da benyttes på større arrangementer og kystcruise innenlands. Ved større arrangement likestilles en negativ koronatest med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19.

Illustrasjon person med koffert

Om innreise til Norge

21.06.2021: For å begrense importsmitte, skal vi fortsatt ha innreiserestriksjoner. Nå gir smittesituasjonen imidlertid rom for enkelte lettelser. Se hva som gjelder nå. Her finner du også innreiseregistreringsskjemaet.

Illustrasjon av en koffert med klistremerker på fra forskjellige reisemål

Spørsmål og svar om utenlandsreiser

21.06.2021: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 10. august 2021. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

NOU 2021: 6

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport 14. april 2021.