Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

To flasker med vaksiner

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK

16.06.2021: Det åpnes nå for å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet i SYSVAK. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Skjermbilde av koronasertifikat

Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge

14.06.2021: Koronasertifikatet innføres for innenlandsbruk ved trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Koronasertifikatet kan da benyttes på større arrangementer og kystcruise innenlands. Ved større arrangement likestilles en negativ koronatest med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19.

Plakat med nasjonale tiltak fra 28. oktober 2020

Oversikt over nasjonale tiltak

11.06.2021: Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet.  Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene.

Aktuelt nå

Nett-tv

To riksløver og teksten Norge og Departementene

Pressekonferanse om bruk av koronasertifikatet i Noreg

Det blir pressekonferanse om innanlands bruk av koronasertifikat måndag 14. juni kl. 15.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Illustrasjon av et fly, foran flyet står en mann med trillekoffert.

Innreise og karantenefritak: Dette er reglene som gjelder ved innreise til Norge

11.06.2021: Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene får nå fritak for innreisekarantene. Forutsetningen er fremvisning av et norsk koronasertifikat. Se oversikt over innreisereglene som gjelder fra fredag 11. juni.

Kartutstnitt av Europa som viser røde og gule land

Kart over røde og gule land (FHI)

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet. Her finner du du kart over områder i Europa og informasjon om karanteneplikt ved innreise til Norge.

Illustrasjon person med koffert

Om innreise til Norge

11.06.2021: Hovedregelen er at kun utlendinger som er bosatt i Norge kan reise inn. Norske borgere har alltid rett til innreise. For å begrense importsmitte, skal vi ha strenge innreiserestriksjoner inntil videre.

Illustrasjon av en koffert med klistremerker på fra forskjellige reisemål

Spørsmål og svar om utenlandsreiser

04.06.2021: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

NOU 2021: 6

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport 14. april 2021.